Hoppa direkt till innehållet
printicon

Future Forests

Forskningsprojekt Future Forests är en tvärvetenskaplig kompetensplattform för analys av komplexa forskningsfrågor om skogen.

Future Forests vision är att tillhandahålla kunskap som vilar på solid vetenskaplig grund för att möjliggöra ett ökat men ändå hållbart uttag av ekosystemtjänster från våra skogar, i en framtid som kännetecknas av klimatförändringar, energiomställning och nya marknader för skogens produkter och tjänster.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod

2013-01-01 2016-12-31

Forskningsämne

Ekologi, Historia, Idéhistoria, Naturresursforskning, Sociologi, Statsvetenskap

Projektbeskrivning

Future Forests vision är att tillhandahålla kunskap som vilar på solid vetenskaplig grund för att möjliggöra ett ökat men ändå hållbart uttag av ekosystemtjänster från våra skogar, i en framtid som kännetecknas av klimatförändringar, energiomställning och nya marknader för skogens produkter och tjänster.

Programmet Future Forests har fyra huvudmål:

1. Tillhandahålla kunskap som behövs för att möjliggöra ett ökat och hållbart uttag av ekosystemtjänster från såväl de boreala skogslandskapen i Sverige som andra platser, till exempel trädbiomassa, vattenresurser, områden för rekreation, bevarande av biologisk mångfald och begränsning av klimatförändringar.

2. Utveckla modeller för beslutsstöd på vetenskaplig grund för att lösa målkonflikter som förvärras av att flera intressen konkurrerar om skogen.

3. Öka skogssektorns förmåga att anpassa sig till globala förändringar till följd av klimatförändring, energiomställning och nya marknader för skogens produkter och tjänster.

4. Skapa ett ramverk för diskussion om skogens framtid i Sverige för kommande generationer och uppmuntra till en diskussion som kan inspirera andra länder.

Ämnesområden:
tvärvetenskap, statsvetenskap, idéhistoria, historia, framtidsforskning, sociologi, ekologi, skogsproduktionsforskning, mykologi