Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Future Forests

Forskningsprojekt Future Forests är en tvärvetenskaplig kompetensplattform för analys av komplexa forskningsfrågor om skogen.

Future Forests vision är att tillhandahålla kunskap som vilar på solid vetenskaplig grund för att möjliggöra ett ökat men ändå hållbart uttag av ekosystemtjänster från våra skogar, i en framtid som kännetecknas av klimatförändringar, energiomställning och nya marknader för skogens produkter och tjänster.

Biträdande programchef

Janina Priebe
Forskare, universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 80 74

Projektöversikt

Projektperiod:

2021-01-01 2024-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Samhällsvetenskaplig fakultet, Statsvetenskapliga institutionen

Forskningsområde

Ekologi, Historia, Idéhistoria, Naturresursforskning, Sociologi, Statsvetenskap
 • Projektmedlemmar
  Johan Bergh
  Forskare
  E-post
  E-post
  Telefon
  090-785 39 50
  Ryan Sponseller
  Universitetslektor
  E-post
  E-post
  Telefon
  090-786 65 50
  Anna Sténs
  Övrig/annan befattning
  E-post
  E-post
  Erland Mårald
  Professor
  E-post
  E-post
  Telefon
  090-786 65 45
  Therese Bjärstig
  Universitetslektor
  E-post
  E-post

  Externa projektmedlemmar

  Emma Holmström, programchef, SLU
  Annika Nordin, professor
  Hjalmar Laudon, professor, SLU
  Tomas Lundmark, professor, SLU
  Annika Mossing, kommunikatör
  Urban Nilsson, professor, SLU
  Petter Axelsson, postdoktor, SLU
  Karin Beland Lindahl, SLU
  Mats Berlin, Skogforsk
  Kevin Bishop, gästprofessor, SLU
  Christer Björkman, SLU
  Johanna Boberg, SLU
  David Ellison
  Gustaf Egnell, SLU
  Kristina Espmark, SLU
  Nils Fahlvik, SLU
  Adam Felton, SLU
  Niklas Forshell, IIASA
  Sabine Fuss, IIASA
  Martyn Futter, SLU
  Johanna Johansson, postdoktor
  Lars Lundqvist
  Artti Juutinen
  Georg Kindermann,
  Maartje J. Klapwijk
  Florian Kraxner
  Rolf Lidskog
  Anders Lundström,
  Tomas Lämås
  Eva-Maria Nordström,
  Thomas Ranius
  Eva Ring
  Lucy Rist
  Jean-Michel Roberge
  Daniel Sjödin
  Johan Sonesson
  Jan Stenlid
  Kristina Wallertz
  Camilla Widmark
  Anneli Ågren
  Lars Östlund

Projektbeskrivning

Future Forests vision är att tillhandahålla kunskap som vilar på solid vetenskaplig grund för att möjliggöra ett ökat men ändå hållbart uttag av ekosystemtjänster från våra skogar, i en framtid som kännetecknas av klimatförändringar, energiomställning och nya marknader för skogens produkter och tjänster.

Programmet Future Forests har fyra huvudmål:

1. Tillhandahålla kunskap som behövs för att möjliggöra ett ökat och hållbart uttag av ekosystemtjänster från såväl de boreala skogslandskapen i Sverige som andra platser, till exempel trädbiomassa, vattenresurser, områden för rekreation, bevarande av biologisk mångfald och begränsning av klimatförändringar.

2. Utveckla modeller för beslutsstöd på vetenskaplig grund för att lösa målkonflikter som förvärras av att flera intressen konkurrerar om skogen.

3. Öka skogssektorns förmåga att anpassa sig till globala förändringar till följd av klimatförändring, energiomställning och nya marknader för skogens produkter och tjänster.

4. Skapa ett ramverk för diskussion om skogens framtid i Sverige för kommande generationer och uppmuntra till en diskussion som kan inspirera andra länder.

Ämnesområden:
tvärvetenskap, statsvetenskap, idéhistoria, historia, framtidsforskning, sociologi, ekologi, skogsproduktionsforskning, mykologi