Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Hållbar produktion av cement och bränd kalk: Termokemiska råvaruegenskaper

Forskningsprojekt Det övergripande målet med forskningen är genom ny kunskap om råmaterials egenskaper optimera värdekedjor från brytning till bränning för ökad hållbarhet vid produktion av cementklinker och bränd kalk.

Projektet bygger kunskap och kompetens om råmaterial, blandningar av råmaterial och metoder för karakterisering av råmaterial. Studierna kommer fokusera på produktkvalitet, driftsstabilitet, ökad materialeffektivitet, reducerade koldioxidutsläpp och reducerad energiförbrukning vid produktion av cement och bränd kalk. Eftersom ett stort antal material och avancerade metoder finns att tillgå utgör en avgränsning av arbetet, genom relevansbedömning tillsammans med referensgruppen, mot högtemperaturförädling av kalksten och dolomit en viktig del av arbetet.

Projektansvariga

Matias Eriksson
Första forskningsingenjör
E-post
E-post
Telefon
090-786 70 68

Projektöversikt

Projektperiod:

2019-01-01 2022-12-31

Finansiering

Nordkalk AB, Cementa AB, SMA Mineral AB och Företagsforskarskolan vid Umeå universitet, 3.0 MSEK

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Externa medverkande

Nordkalk, Cementa AB, SMA Mineral AB

Forskningsområde

Energiteknik, Kemi