Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Hur påverkas ungdomars utbildningsresultat av ohälsa?

Doktorandprojekt Skolan ska skapa förutsättningar för alla elever att nå målen med utbildningen, och skolresultat är centralt för hur det går för individer som vuxna. Ohälsa under barndomen är en faktor som kan påverka skolresultaten negativt, men hur den negativa effekten kan förklaras och begränsas saknas det kunskap om.

Projektet undersöker relationen mellan ohälsa och ungdomars skolresultat. Förutsättningen för projektet är en unik datainfrastruktur, Umeå SIMSAM Lab, som innehåller registerdata för hela Sveriges befolkning. Denna infrastruktur är speciellt uppbyggd för att kunna studera barn och hälsa ur ett livsbaneperspektiv. I projektet studeras alla barn födda 1987-1994 också utifrån ett vidare perspektiv där barn kopplas till familjemedlemmar, kommuner, skolor och grannskap.

Doktorand

Cristian Bortes
Postdoktor
E-post
E-post
Telefon
090-786 63 24

Projektöversikt

Projektperiod:

2017-03-02 2022-02-28

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för socialt arbete

Forskningsområde

Socialt arbete

Externa finansiärer

Vetenskapsrådet

Projektbeskrivning

Skolan ska skapa förutsättningar för alla elever att nå målen med utbildningen, och skolresultat är centralt för hur det går för individer som vuxna. Ohälsa under barndomen är en faktor som kan påverka skolresultaten negativt, men hur den negativa effekten kan förklaras och begränsas saknas det kunskap om. Barns förutsättningar beror dessutom inte enbart på det egna hälsotillståndet, utan också på förutsättningar inom och mellan familjer, skolor och kommuner.

För att förstå hur ohälsa påverkar skolresultat behöver det undersökas i relation till familjens resurser och sammansättning, kommuners skolpolitik och resursfördelning, samt socioekonomisk sammansättning i skolan och grannskap.

Förutsättningen för projektet är en unik datainfrastruktur, Umeå SIMSAM Lab, som innehåller registerdata för hela Sveriges befolkning. Denna infrastruktur är speciellt uppbyggd för att kunna studera barn och hälsa ur ett livsbaneperspektiv. I projektet studeras alla barn födda 1987-1994 också utifrån ett vidare perspektiv där barn kopplas till familjemedlemmar, kommuner, skolor och grannskap. Projektet kommer att generera kunskap om hur förutsättningar på olika nivåer formar, och samspelar för att forma, barns livschanser – kunskap som är viktig för att förbättra insatser ämnade att ge alla barn samma förutsättningar för en mer lyckad skolgång.

Externa finansiärer