Hoppa direkt till innehållet
printicon

Inkluderande idrott

Forskningsprojekt Trots att nästan alla barn och unga någon gång i livet är medlemmar i en idrottsförening är det förhållandevis få barn och unga med funktionsnedsättning som regelbundet deltar i någon form av organiserad idrott.

bla bla

Projektansvarig

Kim Wickman
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 93 25

Projektöversikt

Projektperiod

2019-01-01 2022-12-31

Finansiering

Forte, CIF, ERC

Forskningsämne

Pedagogik

Projektbeskrivning

Trots att nästan alla barn och unga någon gång i livet är medlemmar i en idrottsförening är det förhållandevis få barn och unga med funktionsnedsättning som regelbundet deltar i någon form av organiserad idrott. När det gäller makt och inflytande återfinns få personer med funktionsnedsättning i ledande positioner inom idrotten och i samhället i stort. Parasportförbundet administrerar idrott för personer med rörelsehinder, synskador och utvecklingsstörning. Genom kollektiv mobilisering är förbundet en viktig aktör när det gäller att påverka makthavare och genomdriva förändringar och att skapa uppmärksamhet kring frågor som är av betydelse för att göra idrotten mer jämlik och tillgänglig. Parasportförbundet beslutade 2013 att upprätta en långsiktig och hållbar strategi för inkludering av idrotter som administrerades av förbundet men som skulle kunna ha sina hemvister i olika Specialidrottsförbund. Parasportförbundet genomförde år 2014 en kartläggning för att identifiera förutsättningar och därefter upprätta handlingsplaner för samverkan och framtida överflyttning och inkludering av idrotter från Parasportförbundet till SFn. Organisationsförändringen inom svensk idrott innebär på sikt en demontering av Parasport- förbundet och en inkludering av idrottare med funktionsnedsättning i SFn.