"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Intersektionella periferier i samhällsvetenskapernas historia

Forskningsprojekt Det här projektet studerar samhällsvetenskaperna i ett brett historiskt, sociologiskt och globalt sammanhang. Särskilt uppmärksammas aktörer som varit verksamma i vetenskapens sociala, institutionella och geografiska marginaler.

Tidigare forskning om samhällsvetenskapernas historia har ofta intresserat sig särskilt för enskilda discipliners teoretiska klassiker i Europas metropoler. Det här projektet vill tvärtom uppmärksamma samhällsvetenskapernas periferier. Det mer specifika syftet är att undersöka på vilka sätt dessa geografiska, sociala och institutionella periferier har samverkat och eventuellt förstärkt varandra i samhällsvetenskapernas historia.

Projektöversikt

Projektperiod:

2009-07-01 2012-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Samhällsvetenskaplig fakultet, Sociologiska institutionen

Forskningsområde

Idéhistoria, Sociologi

Projektbeskrivning

I dagens allt mer globaliserade värld erbjuder samhällsvetenskaperna ett av de främsta och viktigaste verktygen för hur vi skall förstå och hantera de komplexa skeendena i vår omvärld. Genom sitt inflytande på utbildningen, politiken, medierna och näringslivet har samhällsvetenskaperna i grunden påverkat både vår egen självbild som samhällsvarelser och samhällsutvecklingen i stort. Samtidigt har samhällsvetenskaperna alltid varit inskrivna i ett större socialt, politiskt och institutionellt sammanhang vilket präglar och har präglat den kunskap som produceras.

Syftet med detta projekt var att analysera denna samhällsvetenskapernas intrikata samhällsroll genom att uppmärksamma de geografiska, sociala, institutionella och temporala periferiernas betydelse i samhällsvetenskapernas historia, och närmare studera skärningspunkterna mellan de fyra nämnda periferierna samt hur dessa har intersektionellt samverkat och eventuellt förstärkt varandra, i såväl negativ om positiv mening.

Projektet lades upp i form av två delprojekt. Det första och mer övergripande fokuserade på den teoretiska frågeställningen om de intersektionella periferierna i samhällsvetenskapernas historia. Det andra delprojektet var mer specifikt inriktat mot frågan om hur två av de nämnda periferierna, nämligen de sociala/genusmässiga och institutionella/utomakademiska, har intersektionellt samverkat, med fokus på s.k. ”samhällsvetenskapliga par”.

Projektet resulterade i ett flertal publikationer på både svenska och engelska. Huvudpublikationen från det första delprojektet, antologin Social Science in Context, kombinerar historiska, sociologiska och globala perspektiv för att visa på samhällsvetenskapernas mångfacetterade samhällsroller i dagens globaliserade värld. Huvudpublikationen från det andra delprojektet, antologin Par i vetenskap och politik, undersöker tio par inom svensk vetenskap och politik under 1900-talets första hälft, en tid som brukar förknippas med modernisering, demokratisering och kvinnors emancipation. Boken visar dock att många strukturella och kulturella hinder kvarstod som gjorde det svårare för kvinnor än för män att få verkligt inflytande i yrkeslivet, i akademin och i politiken under perioden. Utöver dessa två antologier har projektet även resulterat i ett redigerat internationellt tidskriftstemanummer, tre introducerande forskningsöversikter samt fyra bokkapitel på engelska och svenska.

Inom projektets ramar anordnades därtill en fakultetsövergripande doktorandkurs med inbjudna internationella gästlärare samt en tre månaders gästforskarvistelse i Berlin och Potsdam.
Senast uppdaterad: 2021-03-26