"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Lokala kontexter och attityder till välfärdspolitik

Forskningsprojekt Beror människors åsikter om välfärdsstaten på var de bor? I det här projektet jämförs attityder till välfärdspolitik mellan boende i olika svenska kommuner.

Delfrågor: 1. Vad betyder förekomsten av sociala problem, som arbetslöshet, ohälsa och socialbidragstagande, och resurser i lokalmiljön för medborgarnas inställning till välfärdspolitiska åtgärder? 2. Hur inverkar privatisering av välfärdstjänsterna på medborgarnas inställning till dessa? 3. Samband mellan omfattningen av sociala problem på den kommunala nivån, som arbetslöshet, ohälsa och socialbidragstagande, och föreställningar om fusk och överutnyttjande av socialförsäkringar? 4. Hur samverkar individuella politiska sympatier och politiska styrkeförhållanden i den lokala miljön?

Projektöversikt

Projektperiod:

2008-01-01 2009-12-31

Finansiering

Försäkringskassan, 2008-2009: 800 000 kr

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Samhällsvetenskaplig fakultet, Sociologiska institutionen

Forskningsområde

Sociologi

Projektbeskrivning

Projektet avser en studie av den kommunala kontextens betydelse för människors åsikter om välfärdspolitik i Sverige. Det omfattar fyra delstudier:

* Lokal kontext, risk och stöd för välfärdspolitiska utgifter
Vad betyder kompositionen av sociala problem, som arbetslöshet, ohälsa och socialbidragstagande, och resurser i lokalmiljön för medborgarnas inställning till utgifter för olika välfärdspolitiska åtgärder?

* Serviceprivatisering och attityder
På vilket sätt inverkar privatisering av välfärdstjänsterna på medborgarnas inställning till dessa?

* Lokal kontext och misstänksamhet mot missbruk
Den fråga som reses här är vilket samband som föreligger mellan omfattningen av sociala problem på den kommunala nivån, som arbetslöshet, ohälsa och socialbidragstagande, och föreställningar om fusk och överutnyttjande av socialförsäkringar.

* Kommunala politiska styrkeförhållanden och synen på välfärdsstaten
På vilket sätt samverkar individuella politiska sympatier och politiska styrkeförhållanden i den lokalmiljö man befinner sig i?

Data hämtas från SOM-undersökningarna, SCBs ULF-undersökning 1998, Välfärdsstatsundersökningarna, samt från olika kommundatabaser.
Senast uppdaterad: 2023-03-29