Hoppa direkt till innehållet
printicon

Kontaktinformation

Principal Investigator, Västerbotten och Norrbotten:

Stefan Söderberg, professor vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin; kardiologi, Umeå universitet, 901 87 Umeå
E-post: stefan.soderberg@umu.se

Ansvarig för strokeregistret:

Johanna Pennlert, läkare, forskare vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet, 901 87 Umeå
E-post: johanna.pennlert@umu.se

Ansvarig för hjärtinfarktregistret:

Stefan Söderberg, professor vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin; kardiologi, Umeå universitet, 901 87 Umeå
E-post:stefan.soderberg@umu.se

Ansvarig för hjärtstoppsregistret:

Ann-Sofie Forslund, fil. dr, FoU strateg, forskningssjuksköterska
Regionhuset, forsknings- och innovationsenheten, 971 89 Luleå
E-post: ann-sofie.forslund@norrbotten.se

Övriga kontaktpersoner

Jan-Håkan Jansson, professor vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet, 901 87 Umeå
E-post: janhakan.jansson@vll.se

Patrik Wennberg, distriktsläkare, universitetslektor vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet, 901 87 Umeå
E-post: patrik.wennberg@umu.se

Maria Wennberg, forskningsassistent, förste vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet, 901 87 Umeå
E-post: maria.wennberg@umu.se

Kontaktadresser till MONICA-sekretariatet

Strokeregistret:

Lena Heldorsson Fjellström
Adress: MONICA-sekretariatet, Målpunkt P11, Norrlands universitetssjukhus, 901 85 Umeå
E-post: lena.heldorsson.fjellstrom@vll.se
Tel: 090-785 25 18

Hjärtinfarktregistret:

Lena Heldorsson Fjellström
Adress: MONICA-sekretariatet, Målpunkt P11, Norrlands universitetssjukhus, 901 85 Umeå
E-post: lena.heldorsson.fjellstrom@vll.se
Tel: 090-785 25 22