Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Odla hållbarhet – sensorer och taktil interaktion för stadsodling

Doktorandprojekt Genom designforskning undersöker projektet hur stadsodlingkan bli enklarare och mer njutbart med hjälp av interaktiv teknik.

Doktorandprojektet är inriktat på stadsodling ur ett interaktionsdesignperspektiv. Genom designforskning syftar projektet till att göra stadsledning lättare och roligare genom förståelse för rollen av interaktiv teknik i allmänhet och sensor-teknik i synnerhet. Ett centralt perspektiv för studien är att sensorer är lovande inom odling eftersom de kan öka såväl produktivitet som upplevelsen av att interagera med växter.

Projektöversikt

Projektperiod:

2017-09-01 2020-03-01

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för informatik

Forskningsämne

Informatik

Projektbeskrivning

Sensorer och mätverktyg sjunker i pris och når konsumentmarknader i en ökande takt. Följaktligen kommer användningen av sensorer i vardagliga sammanhang sannolikt att öka. Relaterat till stadsodling kallas denna utveckling i urbanana miljöer ofta för "smarta städer". Begreppet "smarta städer" relaterar vidare till forskningsområdena 'Ubiquitous Computing' och 'Tangible Interaction' där projektets huvudsakliga forskningsbidrag görs.

Genom att utforma och genomföra studier av sensor-teknik i odlingssammanhang syftar projektet till att lyfta fram användningsområden för ny teknik och förstå användarupplevelser av denna teknik. Prototyperna som utvecklas inom projektet kommer att undersökas och utvärderas med fokus på nya interaktionsmodaliteter (t ex andningsinteraktion) och därigenom bidra till kunskapsfältet inom Människa-Dator Interaktion angående nya interaktionsformer.

Som en andra utgångspunkt undersöker projektet stadsodling som en social rörelse som har direkta positiva effekter på stadsmiljön och sprider idéer om hållbar matkultur. Baserat på initial designetnografi framhäver projektet två bredare tendenser kring idéer om hållbar odling av mat: hållbarhet genom effektivitet och hållbarhet genom medvetenhet. Centrala begrepp inom hållbarhet genom effektivisering är automatisering och data förkroppsligade i begrepp som 'food tech', 'precision farming', 'genetic engineering' och 'Artificial Intelligence'. Hållbarhet genom medvetenhet innefattar centrala idéer som mentalt välbefinnande och närvaro, samhörighet samt självförsörjning (minskad konsumtion). Projektet syftar till att undersöka och utveckla sensorer och taktil interaktion inom båda dessa synsätt. Ett centralt perspektiv för studien är att sensorer är lovande inom odling eftersom de kan öka såväl produktivitet som upplevelsen av att interagera med växter.

Projektansvarig

Anton Poikolainen Rosén