"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Pollineringsekologi

Forskningsprojekt Pollinerande insekter utför många oersättliga ekosystemtjänster i naturen och för vårt samhälle. Det är en bred grupp som består av flera olika arter inom exempelvis honungsbin, vilda bin och fjärilar.

Ett uppenbart exempel är att 2/3 av vår föda är direkt beroende av pollinerande insekter. För närvarande är de pollinerande insekterna hotade på olika sätt och det är därför angeläget att bryta denna oroväckande utvecklingstrend. Vårt bidrag till detta består av forskning, utbildning och olika naturskyddsåtgärder för allmänheten. Vi samarbetar med biodlare, forskare, lärare och olika miljöaktörer. Välkommen att deltaga!

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2017-06-01

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (EMG)

Forskningsområde

Ekologi, Infektionsbiologi

Projektbeskrivning

Projekt:

• Biologi och hälsa hos pollinerande insekter i Norden
• Inventering av pollinerande insekter i Norrland
• Uppställning av insektshotell och bikupor i Umeå-regionen och ett urval andra platser i Norrland
• Framställning av ett nytt identifieringsverk: Flora och fauna för pollinerande insekter i Norden
• Nyttiga produkter och hållbara processer från mikrober hos pollinerande insekter

Översikt över olika evenemang kring pollinerande insekter och deras relevanta växter för allmänheten

• 4 mars 2018: Föredrag på Nordbikonferensen, Ånge, 2018: Nordbiets mikrobiologi
vad vet vi och varför behöver vi veta något om det? Föredragshållare Natuschka Lee, Umeå Universitet
• 26 april 2018: Föredrag vid Arktiskt centrum (Arcum) vid Umeå universitet: The silent threat to nature and our society, the ongoing decline of insects, what can we do? Föredragshållare: Natuschka Lee, Umeå universitet.
• 19–27 maj 2018: Nationella pollineringsveckan, inklusive den internationella dagen för biologisk mångfald. Arrangör Umeå kommun Gator och Parker
• 26 maj 2018: Soapbox science, arrangör SLU Umeå, olika föredrag kring biologi och hälsa, med flera föredragshållare, bland annat Natuschka Lee, Umeå universitet.
• 2-3 maj 2018: Studieförbundet Vuxenskolan i Umeå, föredrag och workshop kring hälsa och nytta av honungsprodukter. Föredragshållare: Alexandra de Paoli
• 15 juni - 21 oktober: 2018 Bildmuseum, utställning Ekologiska visionärer
• 16-17 juni 2018: Föredrag och workshop om hur man bygger insektshotell. Föredragshållare: Erik Sjödin
• 5 juli 2018: För femtonde året i rad bjuder Umeå kommun in till guidade sommarblomsvandringar i centrum. Andra datum: 12 juli, 19 juli, 26 juli, 2 augusti, 9 augusti, 16 augusti, 23 augusti.
• 20 juni-8 juli: Umeå kommun PRAO praktikprojekt för skolelever kring olika biologiska projekt (relevanta växter för bin, inventering av bin i Umeå region)
• 7-8 juli 2018: Dyngbaggekurs på SLU Umeå, arrangör: Norrlands Entomologiska Förening
• 12-15 juli 2018: Deltagande i internationell konferens om det nordiska biet i Finland
• 19 juli 2018: Exkursion med Naturum i Vålådalen (fjärilar och andra djur), organisatör Magnus Magnusson, SLU Umeå
• 25-26 augusti 2018: LONA-dagarna, Pollinerande insekter:
 - Föredrag kring vilda bin och insektshotell (Natuschka Lee)
 - Föredrag kring relevanta växter för pollinerande insekter (Natuschka Lee, Umeå Universitet)
- Föredrag kring biodling och utbildningsmöjligheter (Claes Dahlgren, Jörgen Kragh, Lokala biodlingsföreningar och Studieförbundet Vuxenskolan Umeå)
- Workshop: insektshotell, studera relevanta växter, mikroskopera insekter, fotoutställning
- Om vädret tillåter: vandring i Umeå stad för att studera insekter och växter.
• 28 augusti 2018: Parkernas dag i Umeå centrum (Väven, Rådhusparken, Broparken, Årstidernas park), arrangör Umeå kommun. Föredrag och olika evenemang för allmänheten (barn och vuxna) kring fjärilar, vilda bin, tambin och växter.
• 31 augusti 2018: Skördefest, Röbäcksdalen SLU Umeå kl 12-16, med olika föredrag och evenemang kring jordbruk och nyttoinsekter
• 8-10 oktober 2018: EU-kurs på universitetsnivå om växter, artropoder och mikrober, vid Umeå Universitet i samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå
• 30-31 oktober 2018: Föredrag: "Vår tillgång till föda hänger på insekterna". Kunskapsveckan för skollärares vidareutbildning vid Umeå universitet. Föredragshållare: Natuschka Lee).
• 7 oktober 2018: Föredrag: Astroekologi, ekologiska visioner till sin yttersta spets, på Bildmuseet i Umeå i samband med utställningen Ekologiska visionärer. Föredragshållare: Natuschka Lee, Umeå Universitet, kl. kl. 14.00 i Flexhallen, Bildmuseet.
• 30-31 oktober 2018: Föredrag: "Vår tillgång till föda hänger på insekterna". Kunskapsveckan för skollärares vidareutbildning vid Umeå universitet. Föredragshållare: Natuschka Lee, Umeå Universitet.
• 5 november 2018: Föredrag: Pollinerande insekters hotade situation. Naturskyddsföreningen i Umeå. Föredragshållare: Natuschka Lee, Umeå Universitet
• 14 november 2018: Föredrag: The state of butterflies in today's landscapes. Föredragshållare: Lars Pettersson, Lunds Universitet och Svensk Dagfjärilsövervakning. Tid och plats kl. 10-11, Vita havet (plan 4), SLU, Umeå
• 7 februari 2019: Föredrag: The bee microbiome – current state and future visions. Nordic-Baltic Apicultural Research Symposium & Nordic-Baltic Bee Council meeting, Gothenburg, Sweden. 7-8 February 2019. Organiserad av Sveriges Biodlares Riksförbund – Biodlarna.
• 15 februari 2019: Föredrag: Pollinerande insekter. Ersbodabiblioteket i Umeå.
• 20 februari 2019: Föredrag: Våra pollinatörer och deras växter. Hedlundakyrkan i Umeå.
• 6 mars 2019: Intern fortbildningskurs om pollinerande insekter och deras växter för Umeå kommun gator och parker. Umeå.
• 19 mars 2019: Föredrag:  Insekternas mikrobiologi. Norrlands entomologiska förening, Umeå.
• 23 mars 2019: Föredrag: Honungsbinas mikrobiologi - på gott och ont, vad behöver vi veta och varför? Varbergskretsens biodlareförening, Varberg.
• 6-10 Maj 2019: Workshop i Sydafrika kring insekters betydelse för vår natur. Organisatör: Natuschka Lee, Umeå universitet, i samarbete med flera andra universitet i Sverige (Lund, Uppsala) och Sydafrika (Johannesburg, Kapstaden, Pretoria) inom ramen för South African Swedish University Forum.
• 18 maj 2019: Föredrag och evenemang kring pollineringsekologi. Växternas fascinerande dag, Umeå.
• 20 maj 2019: Internationella bidagen. Aktivitet under planering.
• 18-27 maj 2019: Pollineringsveckan med svenska bin.
• Sista helgen i augusti 2019: LONA-dagarna 2019

Övriga planerade aktiviteter för 2019:

o Föreläsningar kring biodling, Åke Jonsson, ordförande för Umeåortens biodlarförening
o Föreläsningar kring honungsprodukter och örtvandringar, Alexandra de Paoli
o Föreläsningar kring humlor, vilda bin, fjärilar, honungsbin och deras växter
o "Bi-safari" – studiebesök för allmänheten till bigårdar.
o Vandringar i staden och i naturen för att inventera pollinerande insekter och relevanta växter.
o Uppställning av insektshotell och bikupor i Umeåregionen.
o Invigning av ny vandringsled i Umeåregionen: Tidsresan (inklusive en station kring insekternas och växternas evolution och framtid på jorden).

Detta projekt möjliggörs genom stöd via

• Akademiska Hus i Umeå
• Det nationella honungsprogrammet (NHP) hos Jordbruksverket
• Lokala Naturvårdssatsningen (LONA) i Umeå, Naturvårdsverket
• TC4F, Trees and Crops for the Future
• SASUF, South Africa Swedish University Forum
• INTERREG (EU-projekt) för samarbete mellan Sverige och Norge: BIstånd till nordiska bin- unik resurs för framtidens ekosystemtjänster

Samarbetspartners

• Arboretum
• BECC - Biodiversity and Ecosystem services in a Changing Climate och Centrum för miljö- och klimatforskning (CEC) vid Lunds universitet
Forslundagymnasiet
• Naturskyddsföreningen i Stockholm och Umeå
• Nordens Ark
• Nordbiföreningen
• SICAAM, International Association for the Protection of the European Dark Bee
• SLU i Umeå: Institutionen för vilt, fiske och miljö, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap vid fältstationen Röbäcksdalen
• SLU i Uppsala: Sveriges nationella referenslaboratorium för bihälsa.
• Sveriges Biodlares Riksförbund, SBR
• Svenska bin/Pollinera Sverige
• Studieförbundet Vuxenskolan Umeå
• Svensk Dagfjärilsövervakning
• Unesco biosfärsområdeskandidat Vindelälven-Juhtatdahka
• Umeå kommun
  - Miljöplanering
  - Gator och Parker
• Västerbottens Länsstyrelse, friluftsliv

Senast uppdaterad: 2021-05-28