"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Kristina Viklund

Processer som styr metylkvicksilverbelastning i kustnära hav med syrebrist

Forskningsprojekt Syrebrist ökar i kustnära hav och i världshaven vilket kan leda till ökad belastning av metylkvicksilver på ekosystemen i många områden. Projektets tillhandahåller kunskap som krävs för att förutse hur belastningen av metylkvicksilver i olika marina ekosystem och geografiska område kan påverkas av ökad syrebrist i vattnet.

Projektansvarig

Erik Björn
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 51 89

Projektöversikt

Projektperiod:

2018-01-01 2021-12-31

Finansiering

Formas

Carl Tryggers Stiftelse

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Kemiska institutionen

Forskningsområde

Kemi, Marin vetenskap, Miljökemi

Projektbeskrivning

Neurotoxisk metylkvicksilver (MeHg) anrikas i akvatisk biota och kvicksilver (Hg) klassas som en av de tio kemikalier som utgör störst hot mot global folkhälsa. Syrebrist ökar i kustnära hav och i världshaven vilket orsakar redoxskiktningar och pelagiala redoxkliner. Denna process kan potentiellt leda till ökad belastning av MeHg på ekosystemen och hota fiskenäring som en ekosystemtjänst i många områden. Kvantitativa prediktioner av förändrad MeHg-belastning har hittills hindrats av bristande kunskap om hur redoxkliner påverkar bildning, flöden och ackumulering i biota av MeHg.

Vi kombinerar nyckelkompetenser i biogeokemi och molekylärbiologi och använder nyutvecklade metoder baserade på den senaste tekniken för att klargöra dessa obesvarade frågeställningar. Vi karakteriserar hur kemisk speciation av Hg, sammansättning av mikrober som producerar MeHg och den molekylära sammansättningen av organiskt material förändras över statiska och dynamiska pelagiala redoxkliner och hur dessa processer styr bildning av MeHg i olika redoxzoner. Vi studerar också MeHg-flöden och ackumulering i biota. Studierna utförs i Östersjön, men resultaten från projektet kommer att vara tillämpbara för många kustnära och marina ekosystem.

Projektets främsta samhällsnytta är att tillhandahålla den saknade kunskap som krävs för att förutse hur MeHg-belastning i olika marina ekosystem och geografiska område kan påverkas av ökad syrebrist i vattnet.

Senast uppdaterad: 2022-03-23