Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Riskfaktorer för idrottsskador hos innebandyspelare

Doktorandprojekt inom Företagsforskarskolan vid Umeå universitet.

Studier visar att unga innebandyspelare har en hög risk att drabbas av allvarliga skador (framför allt knä- och ögonskador) vilket kan ha negativa konsekvenser för deras idrottskarriärer och välbefinnande samt öka risken för en stillasittande livsstil som vuxen. Idrottsskador medför också kostnader för samhället i termer av sjukvårds- och rehabiliteringskostnader.

Projektansvarig

Sofia Levin
Doktorand
E-post
E-post
Telefon
090-786 51 28

Projektöversikt

Projektperiod:

2021-09-06 2026-09-04

Finansiering

Företagsforskarskolan 75 %

Svenska Innebandyförbundet 25 %

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för psykologi

Forskningsområde

Psykologi

Projektbeskrivning

Syftet med denna longitudinella studie är att under tre år undersöka hur träningsbelastning, hälsovanor, stressymptom samt fysisk prestation (mätt genom fysiska fälttester) påverkar risken för idrottsskador hos unga innebandyspelare (elever på Nationellt godkända idrottsgymnasier [NIU] och Riksinnebandygymnasiet [RIG]).

Förutom enkäter och fälttester två gånger per år, rapporterar eleverna in uppgifter om stressymptom, träningsaktivitet och skador på veckobasis under studietiden via en applikation. Med hjälp av tvärvetenskaplig expertis kommer projektet att bidra med nya och fördjupade kunskaper om faktorer som ökar risken för idrottsskador hos unga innebandyspelare. Projektet kommer också att bidra med kunskap om fälttesters förmåga att fungera som screeningverktyg för framtida skaderisk. Resultaten från detta projekt kommer att ligga till grund för kommande interventioner och inkluderas i ledarutbildningar med syfte att minska skaderisken för svenska innebandyspelare.