Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Skollunchen i daglig praktik för elever med ADHD och/eller autismspektrumstillstånd

Doktorandprojekt Skolmåltiden ska ge energi och näring för elever ska orka ta del av utbildningen. Elever med ADHD och/eller autismspektrumtillstånd kan uppleva svårighet i måltidssituationen relaterat till den omgivande miljön eller den mat som serveras. Syftet med projektet är att öka kunskapen om skollunchen i daglig praktik för denna specifika grupp av elever. Resultatet kan ligga till grund för riktlinjer och ge ökade förutsättningar för en inkluderande skolrestaurang.

Forskningsprojektet har som syfte att öka kunskapen om skollunchen för elever som har ADHD och/eller autismspektrumtillstånd. Dessa elever kan uppleva ätsvårigheter och ha ökad känslighet i miljöer med många sinnesintryck. Studier inom området skulle kunna bidra till framtida riktlinjer och rekommendationer för anpassningar av miljö och måltid i skolrestaurangen. Detta kan för den enskilda eleven resultera i en tryggare tillvaro med bättre förutsättningar för lärande och i ett större perspektiv utöka möjligheterna till en mer tillgänglig och inkluderande skolrestaurang för alla elever.

Huvudhandledare

Cecilia Olsson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 64 85

Projektöversikt

Projektperiod:

2020-09-01 2025-08-30

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

Forskningsområde

Kost- och måltidsvetenskap

Projektbeskrivning

Skollunchen är en viktig del av det svenska skolsystemet med syfte att ge alla barn samma förutsättningar till lärande i skolan. Skollunchen ska ge näring för att orka att fokusera och ta del av utbildningen, och den är samtidigt en del i den utbildande verksamheten.

Skolmiljön och skollunchen kan vara en utmaning för elever med ADHD eller autismspektrumtillstånd. Höga ljud, ostrukturerad och stimmig miljö är vanligt i skolmatsalar. Detta är något som kan ge obehag och ha negativ inverkan på barn med autism och ADHD, eftersom känslighet för ljud och koncentrationssvårigheter är vanligt.

Förutom måltidsmiljön finns andra faktorer som påverkar ätandet negativt för barn med ADHD och autismspektrumtillstånd. En hög andel av barn med autismspektrumtillstånd upplever någon form av ätsvårighet. Det kan orsakas av motoriska orsaker, relaterat till sittställning och tuggförmåga eller selektivitet gällande livsmedelsval. För elever med ADHD kan medicinering orsaka dålig aptit.

Projektet är ett doktorandprojekt i samarbete mellan institutionen för kost- och måltidsvetenskap och Lärarhögskolan och genomförs inom ramen för forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området.

Länkar och mer läsning

Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området