Hoppa direkt till innehållet
printicon

Socially Intelligent Systems for Person-Adapted Digital Coaching

Doktorandprojekt Projektet ingår i en större satsning på forskning på socialt intelligenta system, innefattande tre doktorandprojekt och ett postdoc-projekt.

Den fundamentala utmaningen ligger i hur intelligenta autonoma agenter skulle kunna samarbeta med människor i beslutsfattande, för att uppnå mål, och för att prioritera mellan mål som kan vara i konflikt med varandra. Detsamma gäller behov, motivation för olika saker, preferenser och val av åtgärder, exempelvis i medicinska situationer när sjukvårdspersonal ska diagnosticera och välja behandlingsåtgärder. Detta är också viktigt i situationer där en person har som mål att ändra ett ohälsosamt beteende, t.ex. sluta röka, eller behöver agera för att reducera risk för skada i en arbetssituation. Mer information finns på den engelska sidan.

Projektledare

Helena Lindgren
Professor, universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 77 73

Projektöversikt

Projektperiod

2018-03-01 2022-02-28

Forskningsämne

Datavetenskap