Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 mars 2021)

printicon

Socially Intelligent Systems for Person-Adapted Digital Coaching

Doktorandprojekt Projektet ingår i en större satsning på forskning på socialt intelligenta system, innefattande tre doktorandprojekt och ett postdoc-projekt.

Projektledare

Projektöversikt

Projektperiod:

2018-03-01 2022-02-28

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för datavetenskap

Forskningsämne

Datavetenskap

Projektbeskrivning

Den fundamentala utmaningen ligger i hur intelligenta autonoma agenter skulle kunna samarbeta med människor i beslutsfattande, för att uppnå mål, och för att prioritera mellan mål som kan vara i konflikt med varandra. Detsamma gäller behov, motivation för olika saker, preferenser och val av åtgärder, exempelvis i medicinska situationer när sjukvårdspersonal ska diagnosticera och välja behandlingsåtgärder. Detta är också viktigt i situationer där en person har som mål att ändra ett ohälsosamt beteende, t.ex. sluta röka, eller behöver agera för att reducera risk för skada i en arbetssituation.
Mer information finns på den engelska sidan.