"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

SPRINTER-APT

Swedish PRostate cancer Initiative for Novel TrEatment Regimes- Adaptive Precision medicine Trial

Forskningsprojekt ...

...

Projektansvarig

Andreas Josefsson
Biträdande universitetslektor, kombinerad med klinisk tjänstgöring, övrig/annan befattning
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektbeskrivning

BAKGRUND

Icke-metastaserad prostatacancer med hög risk är fortfarande en betydande orsak till dödlighet och de nuvarande behandlingsalternativen är otillräckliga. En stor andel av männen kommer att utveckla progression efter behandling med kurativt syfte. I detta skede, före kliniskt påvisbara metastaser, tror vi att intensifierad behandling skulle kunna öka överlevnaden.
Vid metastaserad prostatacancer har androgen deprivationsterapi följt av kemoterapi och nyare behandlingar inriktade på androgenreceptorvägen förbättrat överlevnaden. De är dock också förknippade med förhöjd toxicitet. Precisionsmedicin är nyckeln till att identifiera patienter som skulle kunna dra nytta av en upptrappning av behandlingen tidigare i sjukdomsförloppet.

Olika biomarkörpaneler, inklusive flytande biopsier och bilddiagnostik, har föreslagits för patientstratifiering. Denna studie kommer att etablera en precisionsmedicinsk plattform med fokus på molekylär profilering, avbildning och histologi för att förbättra överlevnadsgraden för högriskpatienter med prostatacancer. Vår plan innebär att vi analyserar retrospektiva kohorter för att identifiera biomarkörer, genomför en prospektiv klinisk multicenterstudie för att validera biomarkörsalgoritmer och vidare etablerar en biomarkörsdriven adaptiv randomiserad klinisk multicenterstudieplattform med flera armar. Dessutom kommer vi att inleda ett utvecklingsprogram för läkemedelsupptäckt baserat på målstyrda vägar som identifierats genom kontinuerlig profilering av försöksdeltagare med dålig respons på behandling.

MÅL

Att öka överlevnaden för patienter med lokalt avancerad högriskcancer genom att etablera en precisionsmedicinsk plattform baserad på molekylär profilering, bilddiagnostik och histologi.

Specifika mål är att:

1. Utöka och slutföra pågående omfattande molekylär- och bildanalys av storskaliga retrospektiva kohorter för att utveckla beslutsalgoritmer för precisionsmedicin.

2. Starta en prospektiv icke-interventionell klinisk multicenterstudie för att validera och etablera biomarköralgoritmerna i en diagnostisk undersökning.

3. Omvandla den etablerade infrastrukturen från mål 2 till en biomarkörsdriven adaptiv multicenter, multi-arm randomiserad klinisk prövning (RCT) plattform med metastatisk fri överlevnad som primär slutpunkt. Biomarkörvägd randomisering kommer att stratifiera patienter till standardbehandling (SoC) eller behandlingsupptrappningsarmar såsom bildstyrd strålbehandling, tillägg av docetaxel, nya antiandrogener, PARP-hämmare, 177-Lu-PSMA radioligandterapi eller nya modaliteter som utvecklas under försöksperioden. Parametrar för livskvalitet (QoL) och hälsoekonomi kommer att integreras.

4. Initiera ett utvecklingsprogram för läkemedelsupptäckt baserat på målstyrda vägar som identifierats genom kontinuerlig transkriptomisk och genomisk profilering av försöksdeltagare

 

Sammantaget definieras projektets nyhet av dess fokus på högrisk PC före kliniskt manifesta metastaser, där tidigare inga biomarkörer har implementerats, och inkluderingen av inte bara genetiska utan även fenotypiska och bildbaserade biomarkörer jämfört med Probio- och STAMPEDE-studierna. Dessutom ökar inkluderingen av profileringsalgoritmer som härrör från metastaser potentialen att identifiera patienter med tumörer som är benägna att bilda metastaser.

PROJEKTMEDLEMMAR

Andreas Josefsson

Andreas Josefsson
 
Kontakt: andreas.josefsson@umu.se

Tufve Nyholm

Tufve Nyholm

Kontakt: tufve.nyholm@umu.se

Sara Strandberg

Sara Strandberg

Kontakt: sara.strandberg@umu.se

Pernilla Wikström

Pernilla Wikström

Kontakt: pernilla.wikstrom@umu.se

Per Fransson

Per Fransson

Kontakt: per.m.fransson@umu.se

Camilla Thellenberg Karlsson

Camilla Thellenberg

Kontakt: camilla.thellenberg@umu.se

Anders Bergh

Anders Bergh

Kontakt: anders.bergh@umu.se

Karin Welén

Karin Welén

Kontakt: karin.welen@urology.gu.se

Johan Stranne

Johan Stranne

Kontakt: johan.stranne@gu.se

Peter Lindgren

Peter Lindgren

Kontakt: peter.lindgren@ki.se

Elin Trägårdh

Elin Trädgårdh

Kontakt: elin.tragardh@med.lu.se

Eva Freyhult

Eva Freyhult

Kontakt: eva.freyhult@medsci.uu.se

Anders Bjartell

Anders Bjartell

Kontakt: anders.bjartell@med.lu.se

Olof Akre

Olof Akre

Kontakt: olof.akre@ki.se

Anna Bill-Axelson

Anna Bill-Axelsson

Kontakt: anna.bill.axelson@uu.se

Pernilla Sundqvist

Pernilla Sundqvist

Kontakt: pernilla.sundqvist@oru.se
 

ADVISORY BOARD

Prof. N James

Prof. N James (ICR, London, PI of STAMPEDE)

Prof. H Grönberg

Prof. H Grönberg (KI PI ProBio)

Prof. D Larsson

Prof. D Larsson (GU, Head of Clinical Trials Sweden)

Prof. F Feng

Prof. F Feng (UCSF, USA)

Prof T. Helleday

Prof T. Helleday (KI)

E Hallersjö Hult

E Hallersjö Hult (Vision Zero Cancer)

Prof. P Cornford

Prof. P Cornford (UK, EAU Guidelines)

H Joelsson

H Joelsson (Patient representative)
Prostatacancerförbundet

R Rosenquist Brandell

R Rosenquist Brandell (GMS)

E Axén

E Axén (NPCR registry)

 

 

Relaterade studier

SPCG-12  

SPCG-13

SPCG-14

SPCG-15

PAMP1

Parallella studier

https://www.probiotrial.org/

http://www.stampedetrial.org/

 

Publikationer

Josefsson A, Effect of docetaxel added to bicalutamide in Hormone-Naïve non-metastatic prostate cancer with rising PSA, a randomized clinical trial (SPCG-14) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37073813/

Spyratou V, Ki67 and prostate specific antigen are prognostic in metastatic hormone naïve prostate cancer https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37713321/

Sandgren K, Histopathology-validated lesion detection rates of clinically significant prostate cancer with mpMRI, [68Ga]PSMA-11-PET and [11C]Acetate-PET https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37615497/

Wikström P, Epithelial and Stromal Characteristics of Primary Tumors Predict the Bone Metastatic Subtype of Prostate Cancer and Patient Survival after Androgen-Deprivation Therapy https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37615497/

Thysell E, Clinical and biological relevance of the transcriptomic-based prostate cancer metastasis subtypes MetA-C https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34889043/

Järemo H, Investigating microRNA Profiles in Prostate Cancer Bone Metastases and Functional Effects of microRNA-23c and microRNA-4328 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37173903/

Josefsson A, Circulating tumor cells mirror bone metastatic phenotype in prostate cancer https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30034626/

Josefsson A, Circulating Tumor Cells as a Marker for Progression-free Survival in Metastatic Castration-naïve Prostate Cancer https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28295408/

Gonora M, Characteristics of Patients in SPCG-15-A Randomized Trial Comparing Radical Prostatectomy with Primary Radiotherapy plus Androgen Deprivation Therapy in Men with Locally Advanced Prostate Cancer https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35813256/

Björklund J, The 90-day cause-specific mortality after radical prostatectomy: a nationwide population-based study https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34191407/

Schostak M, Practical Guidance on Establishing a Molecular Testing Pathway for Alterations in Homologous Recombination Repair Genes in Clinical Practice for Patients with Metastatic Prostate Cancer  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37714762/

Merseburger AS, Apalutamide plus androgen deprivation therapy in clinical subgroups of patients with metastatic castration-sensitive prostate cancer: A subgroup analysis of the randomised clinical TITAN study https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37708629/

Thysell E, Gene expression profiles define molecular subtypes of prostate cancer bone metastases with different outcomes and morphology traceable back to the primary tumor https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31162796/

Hammarsten P, Immunoreactivity for prostate specific antigen and Ki67 differentiates subgroups of prostate cancer related to outcome https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30980038/

Lindgren Belal S, Applications of Artificial Intelligence in PSMA PET/CT for Prostate Cancer Imaging https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37357026/

Trägårdh E, Freely Available, Fully Automated AI-Based Analysis of Primary Tumour and Metastases of Prostate Cancer in Whole-Body [18F]-PSMA-1007 PET-CT   https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36140502/

Björeland U, Impact of neoadjuvant androgen deprivation therapy on magnetic resonance imaging features in prostate cancer before radiotherapy  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33898790/

Sandgren K, Registration of histopathology to magnetic resonance imaging of prostate cancer  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34258403/

Chappidi, Transcriptomic Heterogeneity of Expansile Cribriform and Other Gleason Pattern 4 Prostate Cancer Subtypes  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37474400/

Das R, An integrated functional and clinical genomics approach reveals genes driving aggressive metastatic prostate cancer   https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34326322/

Helzer KT  Fragmentomic analysis of circulating tumor DNA-targeted cancer panels  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37330052/

de Jong AC, Predicting response to enzalutamide and abiraterone in metastatic prostate cancer using whole-omics machine learning  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37031196/

Senast uppdaterad: 2023-11-06