Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 14 januari 2021)

printicon

TARA - Training for Awareness Resilience and Action - neurovetenskapligt baserad behandling av tonårsdepression

Forskningsprojekt Vi testar en ny behandlingsmetod för tonårsdepression – TARA - baserad på vad vi vet från MR-studier av hjärnan hos deprimerade tonåringar.

Den behandling för tonårsdepression som idag erbjuds inom Barn- och ungdomspsykiatrin har inte visat sig effektivt. Vi har därför utvecklat en ny behandlingsmetod som kommer undersökas i en randomiserad kontrollerad prövning vid BUP i Umeå. Metoden kallas för Training for Awareness Resilience and Action (TARA) och sker i grupp under 12 veckor, där deltagarna får träna på andningsövningar och yogabaserade rörelser, uppmärksamhetsträning, relationell mindfulness och värdegrundsbaserad beteendeaktivering. Resultaten utvärderas genom självskattade depressionssymptom och olika biomarkörer.

Projektansvarig

Eva Henje
Universitetslektor, överläkare
E-post
E-post
Telefon
090-786 74 32

Projektöversikt

Projektperiod:

2019-09-01 2022-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för klinisk vetenskap

Forskningsämne

Klinisk medicin, Neurovetenskap

Externa finansiärer

Region Västerbotten

Projektbeskrivning

Depression är en av de ledande orsakerna till funktionsnedsättning hos unga ochsjälvmord är en av de största dödsorsakerna i denna åldersgrupp globalt. Befintliga behandlingsmetoder har inte visat sig vara tillräckligt effektiva.

Training for Awareness, Resilience and Action (TARA), är en neurovetenskapligt baserad, 12 veckors behandling i grupp för tonårsdepression. TARA har utvecklats vid University of California, San Francisco (UCSF) av Eva Henje i samarbete med Department of Psychiatry och Osher Center för Integrativ medicin. TARA har pilot-testats i en grupp med kliniskt deprimerade ungdomar med positiv feedback från deltagarna och preliminär god effekt på självskattad depression. För närvarande pågår projektet Brain-Change vid UCSF där vi undersöker hur hjärnans struktur förändras under TARA-träningen.

Vid Umeå Universitet har vi pilot-testat den svenska versionen i en blandad grupp av N=26 unga vuxna (både klinisk deprimerade och under cut-off för depression). Vi fick positiv feedback på innehåll och genomförande. De som skattade depression innan TARA programmet startade uppvisade signifikant minskning av självrapporterade depressionsymptom efter genomförd behandling.

Nu rekryterar vi till en klinisk pilot med ungdomar 15-19 år med klinisk depression och/eller generaliserad ångest vid BUP i Umeå för att testa genomförbarhet samt preliminär effekt. Nästa steg är att genomföra en randomiserad kontrollerad prövning där deltagarna kommer att randomiseras till TARA eller den behandling som erbjuds på BUP, dvs antidepressiva läkemedel och/eller kognitiv beteendeterapi. Samtliga mätningar både självskattade symptom och systemiska biomarkörer kommer göras innan och efter avslutad behandling och vid sex månaders uppföljning från start.

En mer effektiv behandling av depression hos unga kan bidra till omfattande direkta hälsoeffekter och en uppbromsning av den ökade prevalensen av depression och självmord vi för närvarande ser framförallt hos unga kvinnor. Risken för läkemedelsinducerade biverkningar kommer också minska om en icke-farmakologisk behandling visar sig effektiv. Vi hoppas också att TARA kommer minska risken för återfall i depression, eftersom den bygger på träning av färdigheter som kvarstår efter avslutad behandling.

Projektet sker i nära samarbete med University of California San Francisco, Principal Investigator Olga Tymofiyeva, PhD, Dept. of Radiology https://radiology.ucsf.edu/research/labs/BrainChange 

Externa finansiärer

Film: Forskning på ett ögonblick
Forskning på ett ögonblick