"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Tät.nu – utveckling, utvärdering och implementering av appar och andra eHälsoprogram för prevention, självbehandling och behandling av urininkontinens hos kvinnor och män

Forskningsprojekt Projektets mål är att utveckla, utvärdera och implementera e-hälsa för självbehandling och behandling av urininkontinens hos kvinnor och män.

Var fjärde kvinna och var åttonde man har besvär av urinläckage. E-hälsa kan öka tillgången till behandling på ett kostnadseffektivt sätt. Appen Tät®, ett internetprogram och en broschyr har visat effekt både på kort och lång sikt vid ansträngningsinkontinens hos kvinnor. Appen används nu globalt, tillgänglig på flera språk utan kostnad. I pågående studier studerar vi användning och effekt av behandling med stöd av andra appar – utvecklade inom projektet - som riktar sig till både kvinnor och män.

Projektansvarig

Eva Samuelsson
Professor emerita
E-post
E-post
Telefon
090-785 35 31

Projektöversikt

Projektperiod:

2015-01-01 2021-11-30

Finansiering

Forte 2014-5140 – 2 580 000 kr
Familjen Kamprads stiftelse 20170702 – 3 900 000 kr
Prostatacancerförbundet 20190221 - 300 000 kr

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap

Projektbeskrivning

Urininkontinens (UI) är ett komplext och kostsamt folkhälsoproblem som kan påverka livskvaliteten betydligt. Sverige är ett av världens mest digitaliserade länder.

Evidensbaserad första linjens behandling vid inkontinens utgörs av bäckenbottenträning och förändring av levnadsvanor, i vissa fall kombinerat med blåsträning. Av de som har besvär av inkontinens söker bara ungefär en fjärdedel hjälp inom vården.

E-hälsa kan öka tillgången till behandling på ett kostnadseffektivt sätt. Det är oklart om e-hälsa också kan bidra till att minska klyftor mellan grupper i samhället som har högre respektive lägre tillgång till vård och hälsofrämjande insatser.

Appen Tät®, ett internetprogram och en broschyr som innehåller träningsprogram och råd för kvinnor med ansträngningsinkontinens har utvecklats inom projektet. Programmen har visat effekt både på kort och lång sikt och goda resultat i hälsoekonomiska utvärderingar. Appen Tät®II är en komplex, interaktiv app, utvecklad för kvinnor med andra typer av inkontinens och appen Tät®III är avsedd för män i samband med operation för prostatacancer. 

I en randomiserad kontrollerad studie, undersöks effekten av behandling med stöd av Tät®II i jämförelse med informationsapp. Långtidsuppföljningar av effekt avseende symtom och livskvalitet pågår. Flera studier som rör användning och effekt efter att programmen gjorts allmänt tillgängliga utan kostnad pågår.

Appen Tät® finns nu på sex språk och fler än 80 000 kvinnor har besvarat en anonym enkät i appen. I en pågående studie undersöker vi om appen Tät®III underlättar bäckenbottenträning i samband med operation för prostatacancer, och hur besvär av inkontinens påverkas. Vi strävar efter att ha olika gruppers perspektiv i åtanke vid utvecklingen av e-hälsolösningar. Publikationer, se www.tät.nu

Senast uppdaterad: 2018-12-06