"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Ultraljuds-baserad shear wave elastografi av lever, en icke-invasiv metod för utvärdering av leversjukdom

Doktorandprojekt Syftet med doktorandprojektet är att studera olika patientrelaterade faktorer som kan påverka mätresultatets tillförlitlighet, varefter undersöka olika undersökningstekniker som åtgärd vid faktorer som visat sig signifikanta.

Leverfibros är en progressiv sjukdom i flera stadier, i vissa fall reversibel. Värsta utfall är levercancer, och därför viktigt med tidig diagnosticering av förekomst av leverfibros för tidig behandling. Det finns flera metoder att använda, men sjukvården väljer helst en metod som går att upprepa utan komplikationer.

Sonograf och doktorand

Marie Byenfeldt
Övrig/annan befattning
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

2017-01-01 2020-08-31

Finansiering

 1. Aleris Sverige forskningsfond, Marie Byenfeldt
 2. Norrlands cancerfond, Marie Byenfeldt
 3. Jämtland och Härjedalens cancer och omvårdnadsfond, Marie Byenfeldt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för omvårdnad

Externa medverkande

Karolinska Institutet

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap
 • Projektmedlemmar
  Per Fransson
  Professor med förenad klinisk anställning, övrig/annan befattning
  E-post
  E-post
  Telefon
  090-786 63 53

  Externa projektmedlemmar

  Anders Elvin, docent, MD, adjungerad universitetslektor
  Karolinska Institutet
  E-post: anders.elvin@aleris.se

Projektbeskrivning

Ultraljuds baserad shear wave elastografi (SWE) av lever är en effektiv och tillförlitlig metod, som börjat användas på många sjukvårdsenheter i Sverige. I doktorandprojektet har olika faktorer som påverkar mätresultatet studerats, och i första delstudien visade sig vid förhållanden där ökat lager med underhudsfett mellan lever och hudyta, visat sig speciellt svårt utföra säkra mätningar, vilket ledde till fortsatta studier med olika metoder göra mätningarna säkra. Genom att ändra undersökningsteknik blev mätningarna säkrare, visade resultat i den andra delstudien.

Senast uppdaterad: 2023-03-17