Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 17 september 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Stark forskning

Av Umeå universitets över 2 000 forskare är det många som tillhör den nationella och internationella eliten inom respektive vetenskapsområde. Arktisk forskning, epidemiologi och global hälsa, genusstudier, infektionsmedicin, växt- och skogsbioteknologi samt idrottsforskning är några områden där Umeå universitet har en framskjuten position.

Långsiktighet och nytänkande
Långsiktighet och nytänkande

Vi rekryterar duktiga forskare som får goda förutsättningar att utvecklas och bli framgångsrika.

Nationella forskningssatsningar
Nationella forskningssatsningar

Vi har två nationella strategiska forskningsområden: havsmiljöforskning och energiforskning.