Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 5 maj 2021)

printicon

Stark forskning

Av Umeå universitets över 2 000 forskare är det många som tillhör den nationella och internationella eliten inom respektive vetenskapsområde. Arktisk forskning, epidemiologi och global hälsa, genusstudier, infektionsmedicin, växt- och skogsbioteknologi samt idrottsforskning är några områden där Umeå universitet har en framskjuten position.

Långsiktighet och nytänkande
Långsiktighet och nytänkande

Vi rekryterar duktiga forskare som får goda förutsättningar att utvecklas och bli framgångsrika.

Nationella forskningssatsningar
Nationella forskningssatsningar

Vi har två nationella strategiska forskningsområden: havsmiljöforskning och energiforskning.