Hoppa direkt till innehållet
printicon

Disputationer

Utbildning på forskarnivå avslutas med en offentlig disputation där doktoranden försvarar sin doktorsavhandling.

Vid Umeå universitet äger mellan 150 och 200 disputationer rum varje år. Disputationerna är öppna för alla intresserade.

Kommande disputationer

september

augusti

ons
29
aug
Stefan Anchev - företagsekonomi
10:00 - 12:00
Humanisthuset, Hörsal E
Disputation. Information och Finansiella Marknader

september

fre
7
sep
Nicha Lapanan - företagsekonomi
13:00 - 15:00
Samhällsvetarhuset, UB333
Disputation. Disputation Individuella investerare och socialt ansvarsfulla fonder
fre
7
sep
Hanqing Zhang - fysik
13:00 - 15:00
N430, Naturvetarhuset
Disputation. Om digital holografi och bildbehandling för tillämpningar inom biologisk fysik.
fre
14
sep
Mensura Junuzovic - rättsmedicin
09:00 - 12:00
NUS 1D - Tandläkarhögskolan, Hörsal D
Disputation. Dödsfall med skjutvapen i Sverige. Epidemiologi med inriktning på dödliga skjutvapenolyckor och prevention.
fre
14
sep
Johan Bergh - patologi
09:00 - 12:00
NUS 6A–L - Biomedicinhuset, Major Groove
Disputation. Strukturbestämning av SOD1-aggregat i ALS. Identifiering av prionstammar med antipeptidantikroppar.
fre
14
sep
Michael Saleeb - kemi
09:00 - 11:00
Stora hörsalen, KB.E3.03, KBC-huset
Disputation. Towards novel antibacterials.
fre
14
sep
Kristina Juneblad - reumatologi
13:00 - 15:00
NUS 1D - Tandläkarhögskolan, Hörsal D
Disputation. Psoriasisartrit: En komplex sjukdom - analys av genetiska och serologiska markörer samt av komorbiditet.
Idag
19
sep
Angel G. Angelov - statistik
Idag 13:15 - 15:00
Humanisthuset, Hörsal E
Disputation. Metoder för intervallcensurerade data och test av stokastisk dominans
fre
21
sep
Martina Kulén - kemi
09:00 - 11:00
KBC-huset, Stora hörsalen KB.E3.03
Disputation. Design, syntes o utvärdering av substituerade ringsammansatta 2-pyridoner m biologisk aktivitet m Listeria monocytogenes o Chlamydia trachomatis.
fre
21
sep
Alireza Khatami - Epidemiologi och global hälsa
09:00 - 12:00
NUS - Norrlands universitetssjukhus, Lionsalen, By 7
Disputation. Utveckling av ett sjukdomsspecifikt livskvalitetsinstrument för vuxna patienter med akut cutan leishmaniasis i Iran.
fre
21
sep
Annelie Lagesson - miljövetenskap
12:00 - 14:00
KBC-huset, Lilla Hörsalen, KB.E3.01
Disputation. Om Drogade Fiskar – Beteendeförändrande Föroreningar i Akvatiska Ekosystem.
fre
21
sep
Per Boström - språk
13:00 - 15:00
Humanisthuset, Hörsal E
Disputation. "Det här är ju dött tåg liksom" Hur metaforer används för att prata om ROMANTISK KÄRLEK på svenska
tor
27
sep
Chunli Yan - datavetenskap
13:00 - 15:00
MIT-huset, MA121
Disputation. Om utveckling av digitalt stöd för lärande och diagnostiskt resonerande i klinisk praktik.
fre
28
sep
Vincy Eklöf - patologi
09:00 - 12:00
NUS, E204
Disputation. Faecesmarkörer och mutationer vid diagnos och prognos i colorectal cancer.
fre
28
sep
Nina Smulter - kirurgi
09:00 - 12:00
Vårdvetarhuset, Aulan
Disputation. Delirium efter hjärtkirurgi: riskfaktorer, bedömningsmetoder och kostnader.
fre
28
sep
Hans Ek - socialt arbete
10:00 - 12:00
Samhällsvetarhuset, Hörsal B
Disputation. Psykiatriseringen av skolkaren - BUP och det institutionella om händertagandet av ungdomar som inte går till skolan
fre
28
sep
Sylvain Monteux - ekologi
10:15 - 14:00
Naturvetarhuset, N430
Disputation. Sagan om is och gyttja: interaktioner mellan mikrober och rötter, fauna och kol när permafrost-påverkade marker värms upp.
fre
28
sep
Elisabeth Pietilä-Holmner - rehabiliteringsmedicin
13:00 - 16:00
NUS - Norrlands universitetssjukhus, Betula
Disputation. Multimodal rehabilitering för patienter med långvarig muskuloskeletal smärta med fokus på primärvård.
fre
28
sep
Anna Thorsell - företagsekonomi
13:15 - 15:00
Samhällsvetarhuset, Hörsal C
Disputation. Studier om styrelser i entreprenöriella företag.

oktober

mån
1
okt
Amardeep Mehta - datavetenskap
13:30 - 17:00
MIT-huset, MA121
Disputation. Om resursallokering i storskaligt distribuerade datormoln.
fre
5
okt
José Pedro Silva Lopes - medicin
09:00 - 12:00
Major Groove, Byggnad 6L, Norrlands universitetssjukhus
Disputation. Medfödd immunitet i svampens mikromiljö.
fre
5
okt
Robert Linder - folkhälsa och klinisk medicin
09:00 - 12:00
Betula, Norrlands universitetssjukhus
Disputation. Obalans i proteas-antiproteassystemet vid KOL - epidemiologiska och kliniska aspekter.
fre
5
okt
Charlotta Wadsten - kirurgi
13:00 - 16:00
Aulan, Sundsvalls sjukhus
Disputation. DCIS i bröstet - aspekter på behandling och prognos.
fre
5
okt
Nathanael Sirili - folkhälsa
13:00 - 15:00
NUS, Hörsal D, Unod T9
Disputation. Läkarförsörjning i Tanzania efter 1990:s hälsosektorreform.
mån
8
okt
Bernad Wessels - växters cell och molekylärbiologi
09:00 - 11:00
Umeå
Disputation. Om karakterisering av etylen signalering I xylemutveckling och vedbildning i hybrid asp.