Hoppa direkt till innehållet
printicon

Doktorandprojekt 2016 och 2018

Tolv projekt utförs inom Företagsforskarskolans femte omgång som startade 2016. Elva projekt utförs inom Företagsforskarskolans sjätte omgång som startade 2018.

Nya läkemedel mot nervgas- och insecticidförgiftningar
Forskningsämne: Kemi
1 december 2018 till 30 november 2023
Doktorandprojekt
Akvatiska miljöer i risk för utveckling av patogena bakterier
Forskningsämne: Ekologi
26 november 2018 till 26 november 2023
Doktorandprojekt
Effektivisering av beteenden och lärande i svensk stridspilotutbildning
1 oktober 2018 till 31 december 2022
Doktorandprojekt
Rötat slam – från problem till produkt
1 oktober 2018 till 23 maj 2023
Doktorandprojekt
Adekvat digital kompetens för skolledare
Forskningsämne: Pedagogik
1 september 2018 till 31 augusti 2023
Doktorandprojekt
Ytbeläggningar för nyckelkomponenter i koncentrerade solfångare
Forskningsämne: Fysik
1 juni 2018 till 31 december 2022
Doktorandprojekt
Demonstration of 4th generation district heating in University City of Umeå
Forskningsämne: Energiteknik, Fysik
1 juni 2017 till 1 september 2021
Doktorandprojekt
Nedströms laxvandring i utbyggda älvar
Forskningsämne: Ekologi
1 april 2017 till 1 april 2021
Doktorandprojekt
Avsluts- och fortsättningsprocesser inom svensk fotboll
Forskningsämne: Idrottsforskning
1 september 2016 till 1 september 2020
Doktorandprojekt
Hållbarhet inom allmännyttiga bostadsbolag
Forskningsämne: Företagsekonomi
1 september 2016 till 10 september 2021
Doktorandprojekt
Empati i relationen mellan patienter och läkare
Forskningsämne: Klinisk medicin
24 juni 2016 till 30 juni 2021
Doktorandprojekt
Adaptiv förvaltning av fiskpopulationer i fjällen
Forskningsämne: Ekologi
1 april 2016 till 1 september 2021
Doktorandprojekt
Ekologiska effekter av transport av föroreningar över ekosystemgränser
Forskningsämne: Miljövetenskap
1 januari 2016 till 31 december 2021
Doktorandprojekt