Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 20 januari 2021)

printicon

Doktorandprojekt IDS18

Sexton projekt pågår i gruppen IDS18 som startade 2018.

Datadriven automatisering av edge clouds
Forskningsämne: Datavetenskap
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2023
Typ av projekt Doktorandprojekt
Utforska lokala erfarenheter i arbete mot människohandel i Asien
Forskningsämne: Statsvetenskap
Tid 16 september 2019 till 15 september 2023
Typ av projekt Doktorandprojekt
Avlägsnande av föroreningar från avloppsvatten med fotosyntetiska mikroorganismer
Forskningsämne: Kemi, Miljökemi
Tid 11 mars 2019 till 31 december 2023
Typ av projekt Doktorandprojekt
Multimodal semantisk analys: Göra språk meningsfullt i sin kontext
Forskningsämne: Datavetenskap
Tid 1 mars 2019 till 31 december 2023
Typ av projekt Doktorandprojekt
Nya bränslen och askreaktioner vid hållbar produktion av cementklinker och bränd kalk
Forskningsämne: Energiteknik
Tid 1 mars 2019 till 1 juni 2023
Typ av projekt Doktorandprojekt
Nya läkemedel mot nervgas- och insecticidförgiftningar
Forskningsämne: Kemi
Tid 1 december 2018 till 30 november 2023
Typ av projekt Doktorandprojekt
Akvatiska miljöer i risk för utveckling av patogena bakterier
Forskningsämne: Ekologi
Tid 26 november 2018 till 26 november 2023
Typ av projekt Doktorandprojekt
Högfluorerade ämnen i hushållsavfall – förekomst i avfall och nedbrytning/omvandling i förbränningsprocessen
Forskningsämne: Kemi, Miljökemi
Tid 18 november 2018 till 28 februari 2023
Typ av projekt Doktorandprojekt
Mot transformativ förändring i sjötransport-industrin från en ledande leverantörs perspektiv
Forskningsämne: Företagsekonomi
Tid 1 november 2018 till 30 oktober 2023
Typ av projekt Doktorandprojekt
Rötat slam – från problem till produkt
Forskningsämne: Kemi, Miljövetenskap
Tid 1 oktober 2018 till 23 maj 2023
Typ av projekt Doktorandprojekt
Effektivisering av beteenden och lärande i svensk stridspilotutbildning
Forskningsämne: Psykologi
Tid 1 oktober 2018 till 31 december 2022
Typ av projekt Doktorandprojekt
Adekvat digital kompetens för skolledare
Forskningsämne: Pedagogik
Tid 1 september 2018 till 31 augusti 2023
Typ av projekt Doktorandprojekt
Utveckling av optiska mättekniker för att bestämma refraktivitet, densitet och tryck hos gaser
Forskningsämne: Fysik
Tid 1 juni 2018 till 31 december 2022
Typ av projekt Doktorandprojekt
Ytbeläggningar för nyckelkomponenter i koncentrerade solfångare
Forskningsämne: Fysik
Tid 1 juni 2018 till 31 december 2022
Typ av projekt Doktorandprojekt