Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Rådet för artificiell intelligens och autonoma system, RAI

RAI arbetar för att stärka och utveckla redan befintlig forskning och utbildning inom AI vid Umeå universitet

Rådet är ett universitetsgemensamt rådgivande och beredande organ till stöd för rektor och övrig universitetsledning samt för erfarenhetsutbyte mellan fakulteter och lärarhögskola inom området artificiell intelligens och autonoma system.

Rådet ansvar speciellt för:

  • ta fram förslag till rektor på den strategiska inriktningen för universitetsstyrelsens satsning
  • framtagande av förslag till rektor på en universitetsövergripande strategi för AI vid Umeå universitet
  • att ge förslag till rektor på prioriterade områden som ska omfattas av den av universitetsstyrelsen beslutade satsningen eller för andra, till området, tillkomna medel och anslag
  • att ge förslag till rektor på uppföljning av satsningen från universitetsstyrelsen och kriterier för dessa
  • att vara samordnande för aktiviteter inom området vid universitetet samt rådgivande hur dessa kommuniceras inom och utom Umeå universitet


Rådet består av:

Ordförande:

Prorektor Katrine Riklund, Medicinska fakulteten 

Ledamöter:

Jenny Persson, Medicinska fakulteten
Helena Lindgren, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
Simon Lindgren, Samhällsvetenskapliga fakulteten
Pär Sundström, Humanistiska fakulteten
Ulrika Gustafsson, Samhällsvetenskapliga fakulteten
Lars Lindsköld, Västra Götalandsregionen
Marie-louise Jarlenfors, IKSU

Suppleanter:

Joacim Rocklöv, Medicinska fakulteten
Virginia Dignum,Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
Therese Enarsson, Samhällsvetenskapliga fakulteten
Marlene Johansson Falck, Humanistiska fakulteten