"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Demokrati

Demokrati tas ofta för givet i Sverige, men så har det inte alltid varit. Det är endast 100 år sedan Sverige införde allmän och lika rösträtt i kommunala val, och det kan ses som det avgörande steget till att landet fick ett demokratiskt styrelseskick.

Men demokrati är inte lika självklart i resten av världen. Stora delar av jordens befolkning lever i länder utan demokratiska val och där medborgerligt inflytande inte står högt på agendan. Hur ser då framtiden ut? Är demokratin hotad?

Demokratiforskning

Undertecknar deklaration för en stark demokrati

Deklarationen ska uppmärksamma och kraftsamla demokratiarbetet i Västerbotten.

Demokrati är ingen självklarhet

I en ny bok med Jonny Hjelm och Christer Nordlund som redaktörer belyses demokratins framväxt och utmaningar.

”Vi lever inte i en särskilt polariserad tid”

Umeåforskare problematiserar bilden av Sverige som ett land med ökad politisk polarisering.

Viktigt att forskare deltar i samhällsdebatten

Hans Adolfsson klargör vikten av att forskare hörs i samhällsdebatten, och universitetets roll i sammanhanget.

Väljare tar aktiv ställning i lokalval i större utsträckning än man tidigare trott

Ny forskning nyanserar bilden av väljares beteenden i lokalval.

Umeåforskare svarar på frågor om USA-valet

Tre experter om ekonomi och ekonomisk politik, stress och psykisk hälsa, samt medier och relevanta källor.

Reportage

Sociala medier – bra eller dåligt för demokratin?

Länge sågs sociala medier som en plattform för demokrati. Idag har destruktiva krafter blivit alltmer synliga.

Demokrati – ingen garanti för fred

Demokrati är ofta en viktig del av fredsskapandet, även om vägen dit kan vara våldsam.

Språket ger inflytande

Svenska skolelever är pålästa i samhällsfrågor. Men växer de upp till aktiva samhällsmedborgare?

Arkitektur som demokratiskapare

Arkitektur är en viktig del av demokratin och nyckeln till att stimulera demokratiska processer.

Porträtt

Varför värnar vi inte mer om vår demokrati?

Abrak Saati tänker varje dag på hur livet kunde ha varit.

Allas rätt till sin prostata inte självklar

Katarina Tomic forskar om jämlikhet i vården. Trots att alla ska ha samma rättigheter finns stora skillnader.

Klimatforskning med demokratisk hjälp

Judith Sarneel studerar klimatets påverkan på nedbrytning av organiskt material i jord - med hjälp av tepåsar.

Statistiska metoder gör komplexa data till kunskap

Patrik Rydén utvecklar statistiska metoder för att omvandla data till information och kunskap.

Umeå universitet möter

En samtalsserie där ledande politiker möter våra forskare.
Umeå universitet mötte Carina Bergfeldt

Från Skaraborgs läns tidning till SVT och bevakning av maktens korridorer i Washington - möt Carina Bergfeldt.

"Försvaret av demokratin är politikens viktigaste uppgift"

Utrikesministern och hedersdoktorn Margot Wallström besökte besökte Umeå universitet den 1 juni 2018.

Umeå universitet mötte Ulf Kristersson

Moderaternas partiledare besökte Umeå universitet den 28 mars 2018.

Succé för Umeå universitet möter

Kultur och demokratiminister Alice Bah Kuhnke besökte Umeå universitet den 16 mars 2018.

Valet 2018

Förväntat ovisst resultat i årets riksdagsval

Trots framgångar på de politiska ytterkanterna är det mittpartier som har starkast stöd hos svenska folket.

Jämnt valresultat öppnar för blocköverskridande regering

Det jämna valresultatet väcker frågan om hur en ny regering kan se ut.

Nu väntar förhandlingar om hur Umeå ska styras

Trots att de rödgröna fick en majoritet av rösterna i Umeå väntar en kamp om hur kommunen ska styras.

Sociala medier självklar del i årets valrörelse

Sociala medier är en självklar del i partiernas valarbete. Valåret 2018 finns det dock ingen kampanjvinnare.

Närmast verkligheten vinner valet

Det parti som levererar den mest trovärdiga beskrivningen av verkligheten kommer att lyckas bäst i valet.

Valsystemet avgör vem som vinner

Klas Markström forskar bland annat om hur valsystems konstruktion påverkar valresultatet.

Senast uppdaterad: 2022-03-18