Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Forskargrupper inom Medicinsk fakultet

Alireza Salami-forskargrupp
Kognitiv neurovetenskaplig forskning om åldrande.
ALS forskning i Umeå
ALS-forskningscentret vid Umeå universitet och Norrlands universitetssjukhus, Region Västerbotten, etablerades 1993 och har ett nära samarbete med...
Amir Sherif lab
text
Forskningsområde: Cancer
Amyloidoscentrum
Transtyretinamyloidos är en dödlig systemisk sjukdom som orsakas av inlagring av proteintrådar (amyloid) i kroppens organ. Amyloiden bildas av...
Anders Bergh lab
Prostatacancer, studier av faktorer som påverkar tillväxt, prognos och effekt av behandling.
Forskningsområde: Cancer
Anders Hofer Lab
Vi studerar biosyntesvägar för nukleotider i T. brucei, G. lamblia, Borrelia burgdorferi och andra patogener.
Anders Johansson Lab
Vi arbetar med infektionsepidemiologi – att spåra smitta och förstå hur bakterier och virus sprids.
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Anders Olofsson
Amyloidforskning.
Forskningsområde: Molekylärbiologi och genetik
Anders Sjöstedt
Forskar om francisella tularensis typ VI sekretionssystem - dess struktur och reglering.
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Andrea Puhar
Vi studerar inflammationer orsakade av infektioner.
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Andreas Hörnblad lab
Genregulatoriska mekanismer i fetma-associerad levercancer och under embryonal utveckling
Forskningsområde: Cancer, Molekylär medicin
Andreas Josefsson prostate cancer group
Biomarkörer för individanpassad behandling och förstå behandlingsbara mekanismer för spridd prostatacancer.
Andrei Chabes Lab
Andrei Chabes forskargrupp forskar om dNTP metabolism och genomets stabilitet.
Anna Arnqvist Lab
Vår grupp studerar mekanismer för stokastisk och kontrollerad reglering av Helicobacter pylori-adhesiner.
Anna Överby Wernstedt lab
Gruppen forskar om hur det fästingburna TBE-viruset sprider sig.
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Anne-Marie Fors Connolly Lab
Forskningen fokuserar på hjärt-kärl-komplikationer under sorkfeber och de mekanismer som ligger bakom.
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Arktisk kost, hälsa och hållbarhet
Vi forskar om samband mellan kostmönster och hälsa i nordliga områden, med tyngd på data om traditionell kost.
Barbara Sixt lab
Vår nuvarande forskning fokuserar främst på bakteriepatogenen Chlamydia trachomatis.
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Beatrice Melin
Vi studerar varför man får hjärntumör och hur genetiska landskapet utvecklas från en normal cell till tumör.
Forskningsområde: Cancer
Benoni Edin-forskargrupp
Ett övergripande mål med vår forskning är att klargöra de neuronala kontrollmekanismer som ger människan sin extraordinära förmåga att manipulera...
Bernt Eric Uhlin Lab
Bakteriella fitnessmekanismer hos patogena varianter av E. coli och opportunistiska A. baumannii.
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Bethany van Guelpen Lab
Vi forskar om riskprofilering och tidig upptäckt av kolorektal cancer.
Forskningsområde: Cancer
Birgitta Evengård Lab
Vår grupp studerar infektionssjukdomar och klimatförändring i norr.
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Björn Schröder lab
Hur påverkar diet vår tarmflora? Och vilka konsekvenser har detta för slemhinnans barriärfunktion?
Changchun Chen lab
Vi forskar om akut och kronisk syrgasdetektion i nematoden C. elegans.
Clas Ahlm Lab
Clas Ahlm studerar COVID-19 och hantavirus-infektion, som båda smittar via lungorna.
Forskningsområde: Infektionsbiologi
CLISTER - Clinical Surgical Trials Epidemiological Research
Clister är en forskargrupp med inriktning på patientnära kirurgisk forskning.
Forskningsområde: Cancer, Klinisk medicin
Constantin Urban Lab
Vår grupp är intresserad av de grundläggande processerna vid infektioner med patogena svampar.
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Dan Hultmark Lab
Drosophila cellulär medfödd immunitet och mekanismer för ihållande virusinfektioner.
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Daniel Marcellino-forskargrupp
Åldrande har stor inverkan på samhället och modern medicin. Konsekvenserna av en ökat åldrande population är en av de största utmaningarna i...
Daniel Säfström-forskargrupp
Det övergripande syftet med vår forskning är att förstå hur multimodal sinnesinformation (visuell, auditiv och taktil) används till att planera och...
Forskningsområde: Neurovetenskap
Daniel Öhlund Lab
Vi forskar om cancer i bukspottkörteln.
Forskningsområde: Cancer
David Cisneros Lab
Molekylärbiologi om människans bakterie-symbionter.
David Lindquist lab
Tillämpning av kunskaper om LRIG i kliniska vardagen när man tar hand om patienter med gynekologisk cancer.
Forskningsområde: Cancer
Digital fallprevention
Utveckla och utvärdera metoder för fallprevention för äldre personer.
Ellen Bushell Lab
Gruppen forskar om molekylära mekanismer för interaktioner mellan malariaparasit och värd.
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Erik Johansson lab
Vi studerar på molekylär nivå hur DNA kopieras i eukaryota celler.
Eva Lundin
Ovarialcancer
Fahad Sultan-forskargrupp
Mer information finns på engelska sidorna.
Felipe Cava lab
Bakteriell cellväggssammansättning och dess bidrag till långvariga och framväxande infektionssjukdomar.
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Florentin Späth lab
Vi forskar om vissa former av blodcancer samt den kliniska handläggningen.
Forskningsområde: Cancer
Forskargrupp Danielson/Backman
Forskargruppen studerar mekanismer för sårläkning och ärrbildning i ögats hornhinna, samt mekanismer för vävnadsnedbrytning i muskler och senor vid...
Francesca Aguilo
RNA-baserad genreglering av celldifferentiering och bröstcancer.
Forskningsområde: Cancer
Fredrik Elgh Lab
Gruppens forskning handlar om herpesvirus och dess roll i utvecklandet av Alzheimers sjukdom.
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Fysisk aktivitet och fysisk förmåga vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL
I vår forskning har vi främst fokus på olika eHälso-interventioner.
Fysisk förmåga över livsspannet (PAL)
Fysisk förmåga över livsspannet (PAL)
Genus, arbetsliv och psykosocial hälsa (GAP)
Genus, arbetsliv och psykosocial hälsa (GAP)
Gisa Gerold Lab
Hur virus tar sig in i celler: värdproteinätverk som styr virusinfektion och hur vi kan blockera dem.
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Gunilla Olivecrona
Studier av spjälkning av fetter i human plasma med lipoproteinlipas
Hanna Nyström lab
Vi forskar om växtmönster, biomarkörer i blodet samt tumörmikromiljön vid spridd kolorektal cancer.
Forskningsområde: Cancer, Klinisk medicin
Hans Wolf-Watz lab
Forskar om typ III-utsöndringssystemet hos patogenen Yersinia.
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Helena Edlund
Insulinproducerande cellers funktion
Forskningsområde: Molekylär medicin
Håkan Jonsson lab
Skillnader i tumöregenskaper och behandling mellan screeningdetekterad och kliniskt upptäckt bröstcancer.
Forskningsområde: Cancer
Ignacio Mir-Sanchis Lab
Vår grupp forskar om antimikrobiell resistens.
Irina Golovleva
Behandling av ärftliga näthinne-och hornhinne-sjukdomar
Forskningsområde: Klinisk medicin
Jan Oscarsson Lab
Vår grupp studerar mekanismer hos bakterien A. actinomycetemcomitans i samband med parodontala sjukdomar.
Jenny Persson Lab
Applicerar AI-teknologi för att utveckla skräddarsydd behandling riktad mot cancer metastaser.
Forskningsområde: Cancer
Joacim Rocklöv Lab
Gruppen forskar om vad som driver framväxt och spridning av infektionssjukdomar i olika delar av världen
Forskningsområde: Ekologi, Infektionsbiologi
Johan Henriksson Lab
Vår grupp fokuserar på att förstå hur alla processer i T-celler hänger ihop.
Johan Hultdin lab
Vitamin D i urinblåsecancer.
Forskningsområde: Cancer
Johan Normark lab
Vår forskning handlar om immunologiska och metabolomiska svar på akuta infektioner och vaccination.
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Jonas Barandun Lab
Gruppen studerar makromolekylära komplex av specialiserade patogena organismer.
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Jonas Nilsson lab
Vår forskning handlar bl a om att identifiera tidig upptäckt av cancer.
Forskningsområde: Cancer
Jonas von Hofsten lab
Muskelutveckling och specificering av fibertyper.
Forskningsområde: Cancer, Molekylär medicin
Juan Jiang
En fundamental fråga i motorisk kontroll är hur diskreta moduler för rörelser koordineras till kvalificerade motoriska akter, exempelvis som att...
Jürgen Schleucher Lab
Med NMR studerar vi proteiners och nukleinsyrors struktur/dynamik samt deuterium i trädringar i klimatstudie
Jörgen Johansson Lab
Stressreglerande mekanismer och RNA-medierad reglering i bakteriepatogenen Listeria monocytogenes .
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Karin Nylander
Öka förståelsen för tumörtypen skivepitelcancer i tungan; varför den ökar, diagnos och återfallsrisk.
Forskningsområde: Cancer
Katharina Wulff grupp
Non-visual responses to natural daylight in human physiology and mental health
Kjell Grankvist lab
Metoder för att bryta cisplatinresistens vid lungcancerbehandling.
Forskningsområde: Cancer
Komplexa system
Forskningsledare: Martin Rosvall. För mer information om gruppen och dess forskning gå till den engelska versionen av denna sida.
Forskningsområde: Fysik
Kristina Lejon
Betydelsen av B-celler i utveckling av Typ 1 diabetes
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Kristina Stefansson
Plasmakallikrein, FXI, FXII med flera hemostasfaktorer
Kristoffer Sahlholm-forskargrupp
Vårt arbete fokuserar på G-proteinkopplade receptorer (GPCRer) och deras interaktioner med läkemedel, framförallt antipsykotika.
Forskningsområde: Molekylär medicin
Laboratory of Neurodegeneration and Repair
Sjukdomsmekanismer, neuroprotektion och klinisk symtombild vid Parkinsons sjukdom.
Forskningsområde: Molekylär medicin, Neurovetenskap
Lars Thelander
Professor Emeritus.
Forskningsområde: Molekylärbiologi och genetik
Lars-Anders Carlson Lab
Vår grupp studerar strukturer och mekanismer för virala replikationskomplex.
Lávvuo - Forskning och utbildning för samisk hälsa
En forskningsmiljö som strävar efter att förbättra samernas hälsa och välbefinnande.
Leif Carlsson
Funktionen av genen Lhx2 för regleringen av stamceller och bildningen av organ
Forskningsområde: Molekylär medicin
Lena Gunhaga
Embryonal utveckling av nervsystemet
Forskningsområde: Molekylär medicin, Neurovetenskap
Lucia Mincheva-Nilsson
Graviditet och cancer delar samma mål – att utveckla hämmande mekanismer som gör immunsystemet tolerant.
Forskningsområde: Cancer
Ludmilla Morozova-Roche
Amyloidbildning i ex vivo och in vitro-material.
Forskningsområde: Molekylärbiologi och genetik
Magnus Evander
Vi forskar på virus som överförs från djur eller myggor. Dessutom utvecklar vi antivirala läkemedel.
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Magnus Hultdin lab
Telomerbiologi i blodceller och molekylära faktorer - tumörer och prognos i lymfatiska leukemier och lymfom.
Forskningsområde: Cancer
Maréne Landström
Vi forskar för att utveckla cancerläkemedel och prediktiva biomarkörer för att identifiera risk för cancer.
Forskningsområde: Cancer
Maria Fällman Lab
Gruppen forskar om molekylära mekanismer involverade i bakteriell uthållighet i värdvävnad.
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Maria Sandström lab
Utveckla metoder som i ett tidigare skede än kan förutsäga hur patienter svarar på behandling av hjärntumör.
Forskningsområde: Cancer
Marie-Louise Hammarström Lab
Vår grupp forskar om tjock- och ändtarmscancer och biomarkörer för prognos.
Forskningsområde: Cancer, Infektionsbiologi
Marta Bally – Research group, Physical Virology
Virus-membrane interactions.
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Marta Bally Lab
Virus tar över värdceller för förökning och spridning till andra celler och värdar.
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Martin Rutegård lab
Kirurgisk teknik och komplikationer vid operation för rektalcancer
Forskningsområde: Cancer, Klinisk medicin
Mattias Forsell Lab
Vi karakteriserar hur humana B-celler i cirkulation och vävnader påverkas av underliggande sjukdom.
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Medical Humanities Network
Medical (or health) humanities engages with questions about medicine and health from a variety of perspectives including anthropology, literature,...
Metodstöd för arbetsplatsdialog
Stress, fysisk smärta och annan ohälsa i arbetslivet kan leda till sjukskrivning. Chefer har ett stort ansvar för att förebygga att ohälsa uppstår,...
Micael Widerström
Micael är universitetslektor i infektionssjukdomar och överläkare i infektionssjukdomar.
Michael Dimitriou-forskargrupp
Att anpassa våra rörelser i skiftande miljöer och omständigheter är avgörande för att vi ska klara vår vardag. Fantastiska förmågor som de flesta a...
Forskningsområde: Neurovetenskap
Mikael Wiberg-forskargrupp
Vår forskargrupp använder sig av vävnadsnybildande principer för att öka förståelsen för hur perifera nervskador och ryggmargskador kan repareras.
Mikko Lammi-forskargrupp
Sjukdomar hos skelettet, liksom artros och reumatism, orsakar omfattande svårigheter i livet hos miljoner människor i världen. Problemen innebär...
Monica Holmberg
Målet med vår forskning är att identifiera sjukdomsgener/proteiner som orsakar neurologiska och neuromuskulära sjukdomar och att bidra till ökad...
Forskningsområde: Molekylär medicin
MOVE
Forskningen syftar till att mäta, förstå och förklara människans fysiska kapacitet och rörelsekontroll vid neuromuskuloskeletala funktionsnedsättni...
Mårten Werner - leverforskning
Vår grupp arbetar mot leversjukdomar inbegripande levercancer.
Nasim Sabouri Lab
Gruppen forskar om DNA-helikasers upprätthållande av genomintegritet.
Nelson Gekara Lab
Vi studerar de mekanismer genom vilka immunsystemet regleras och effekterna av sådana mekanismer på sjukdom.
Nicklas Strömberg Lab
Forskar om varför vissa drabbas av kroniska infektionssjukdomar och hur tandvård ska individualiseras.
Forskningsområde: Infektionsbiologi, Odontologi
Niklas Arnberg Lab
Vi forskar om de molekyler och mekanismer som virus behöver för att binda till och ta sig in i våra celler.
Forskningsområde: Cancer, Infektionsbiologi
Norrland Observatory for Equity in Health and Health Care
Här kan du läsa mer om Norrland Observatory for Equity in Health and Health Care
Oleg Alexeyev lab
Vår grupp forskar om biofilmer av bakterier.
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Oliver Billker Lab
Gruppen studerar hur malariaparasiter sprider sig mellan värd och mygga och deras reproduktion.
Paolo Medini-forskargrupp
Information finns endast på engelska.
Forskningsområde: Neurovetenskap
Patrik Wennberg
Vi studerar levnadsvanor och deras betydelse för hälsa och sjukdom.
Paulina Wanrooij lab
Vi hoppas kunna bidra till förbättrade behandlingar vid cancerformer där mtDNA:t är påverkad.
Per Fransson lab
Vi studerar hälsorelaterad livskvalitet och genomför kliniska cancerstudier.
Per Petersson-forskargrupp
Forskningsgruppens mål är att förstå hur olika delar av nervsystemet samverkar för att styra beteenden.
Forskningsområde: Neurovetenskap
Per Stål-forskargrupp
Vår grupp bedriver translationell forskning riktad mot frisk och sjuk skelett- och hjärtmuskulatur. Vår forskning omfattar studier av muskler och...
Forskningsområde: Klinisk medicin, Molekylär medicin
Per-Arne Oldenborg-forskargrupp
Vår forskargrupp arbetar med att öka kunskapen om det medfödda immunförsvarets funktioner. Vi studerar mekanismer som reglerar funktionen hos...
Pernilla Wikström lab
Vi använder proteomik-, metabolomik och genomikmetoder för att söka tumörmarkörer för prostatacancer.
Forskningsområde: Cancer
PROACTIVE – COPD (PRomotion Of physical ACTIVity using E-health in COPD)
Gruppen består av fysioterapeuter, ingenjörer, läkare och designer. Vi undersöker effekter av olika interventioner, främst med fokus på fysisk...
Richard Lundmark Lab
Skulptering av membraner är grundläggande för många cellulära processer och fel kan leda till olika sjukdomar.
Richard Palmqvist lab
Tarmflorans och tumörens molekylära bakgrund vid prognos och behandling av tjock- och ändtarmscancer.
Forskningsområde: Cancer
Robin Fåhraeus lab
Vår grupp studerar Whispermutationer.
Forskningsområde: Cancer
Roger Henriksson lab
Upptäckt av LRIG-proteiner kan leda till nya infallsvinklar för diagnostik och behandling av cancer.
Forskningsområde: Cancer
Ronnie Berntsson Lab
Gruppen forskar om strukturbiologi av gram-positiva typ 4 sekretionssystem.
Sara Wilson lab
Utreda nervsystemets utveckling under normala förhållanden och sjukdomsprocesser, som cancer.
Forskningsområde: Cancer, Molekylär medicin
Senada Hajdarevic lab
Standardisering av vårdprocessen kan ha positiva effekter men individuella behov är svåra att standardisera.
SFO-V
Umeå universitet och Karolinska institutet driver SFO-V för att stärka samarbete mellan forskning och vård.
Silvia Remeseiro lab
Vi forskare om genreglering och 3D-organisation i Glioblastoma.
Simon Tuck
Hur mycket mat behöver en mask och hur vet den hur mycket den behöver?
Forskningsområde: Cancer, Molekylär medicin
Sjoerd Wanrooij lab
Vi studerar molekylära mekanismer för DNA-reparation och replikering i mänskliga mitokondrier.
Sofie Degerman Lab
Vi forskar om epigenetik och telomerbiologi i hematologiska maligniteter.
Forskningsområde: Cancer
Sophia Harlids forskargrupp
Vi forskar om kopplingen mellan vår miljö, våra gener och vår hälsa.
SPEXS (Swedish Pediatric Exercise Science)
Nätverket skapar kunskapsöverföring forskare emellan och sprider kunskap från forskning till idrotten.
Staffan Johansson-forskargrupp
Forskargruppen studerar nervcellers olika elektriska signaler och den roll jonkanaler och jontransportprotein spelar för signalernas uppkomst.
Forskningsområde: Neurovetenskap
Stefan Björklund lab
Vi forskar om mediatorkomplexet och dess funktion vid transkriptionsreglering på molekylär nivå.
Stefan Marklund
ALS-forskning
Sun Nyunt Wai Lab
Klargöra mekanismer och vägar modulerade av bakterier i värdceller genom frisättning av protein.
Forskningsområde: Cancer, Infektionsbiologi
Sven Bergström Lab
Infektions- och virulensegenskaper hos Borrelia spirochetes och den intracellulära parasiten Chlamydia.
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Sven Carlsson
Cellens proteintransporter.
Forskningsområde: Molekylärbiologi och genetik
Tema Den jämlika hälsan
En mötesplattform för doktorander, seniora forskare, och alla som är intresserade av ämnet.
Tema kvalitativ metod
En mötesplattform för doktorander, forskare och lärare som är intresserade av kvalitativ metod.
Thomas Borén lab
Min grupp forskar om Helicobacter pylori, vidhäftning och patho-anpassning.
Thomas Brännström
ALS-forskning
Thomas Grundström lab
Vår forskargrupp försöker förstå hur mutagenesen av antikroppsgener och byten av antikroppsklass styrs.
Forskningsområde: Cancer, Infektionsbiologi
Tor Ny Lab
För närvarande arbetar vi främst med plasminogenens roll i sårläkning.
Torbjörn Nilsson
Regulation of mitochondrial metabolism and its importance for diabetes, other dysmetabolic states, and drug resistance.
Tufve Nyholm Lab
Magnetresonans imaging både för planering av strålbehandling och för tidig uppskattning av behandlingsrespons.
Forskningsområde: Cancer, Medicinsk teknik
Tät.nu – eHälsa för prevention, självbehandling och behandling inom vården vid urininkontinens
Urininkontinens är ett komplext och kostsamt folkhälsoproblem som kan påverka livskvaliteten betydligt. Två av tre förbättras eller blir bra på...
U-Age
U-age är ett forskningsprojekt som avser att studera effekter av personcentrerad vård.
U-CAN (Uppsala-Umeå Comprehensive Cancer Consortium)
U-CAN samlar prover och annan information för flera cancersjukdomar. Materialet är tillgängligt för forskare.
U-CHEC
U-CHEC är ett multidisciplinärt samarbete inom fakulteten.
U-motion Laboratory Research Group
Vår forskning syftar till att utvärdera och förbättra sensorimotorisk kontroll hos individer med olika muskuloskeletala eller neurologiska skador o...
Ulf Ahlgren
”Att se diabetes” - Molekylärmedicinsk avbildning av bukspottkörteln
Forskningsområde: Molekylär medicin
Ulrich von Pawel-Rammingen grupp
Vi forskar om streptokock-IgG-nedbrytande proteaser: viktiga virulensfaktorer och bioteknologiska verktyg.
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Ulrika Westerlind lab
Vi forskar om molekylära verktyg för att kartlägga bakteriers interaktioner med värdmucinen O-glykom.
Forskningsområde: Infektionsbiologi, Kemi
UME-ACT
Aktiviteters betydelse för hälsa och välmående bland seniorer.
UMeHälsa-lab
Ny teknologi utvecklas och testas i labbmiljöer där medskapande och deltagande designmetodik används.
Umeå center for Functional Brain Imaging
Umeå center for Functional Brain Imaging (UFBI) etablerades i oktober 2001. UFBI driver och utvecklar hjärnavbildningsstudier vid Umeå Universitet...
Umeå Translational Respiratory EXercise group (U-TREX)
Forskargruppen har inriktning på patientnära forskning bland personer med respiratoriska sjukdomar.
Uwe Sauer Lab
Strukturbiologi och bioinformatik för att förstå processer i proteiner: veckning, stabilitet, interaktioner.
Forskningsområde: Infektionsbiologi, Kemi
Ya-Fang Mei Lab
Vår grupp studerar nya onkolytiska adenovirus 11p-vektorer vid behandling av humana solida tumörer.
Forskningsområde: Cancer, Infektionsbiologi
Yaowen Wu Lab
Undersöker med kemiska och kemo-optogenetiska metoder autofagi och membrantrafik reglerad av GTPaser.
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Yuri Schwartz lab
Yuri Schwartz lab studerar molekulär epigenetik.
Forskningsområde: Cancer
Åke Forsberg Lab
Vår grupp studerar molekylära mekanismer för typ III sekretionssystem.
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Åsa Gylfe Lab
Vi forskar om nya antibakteriella strategier mot intracellulära klamydiabakterier.
Forskningsområde: Infektionsbiologi