Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 17 september 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Möt våra forskare

Nya professorer 2019

Den 17 oktober 2019 installerades 18 professorer vid Umeå universitet. Här presenterar de sin forskning.
Magsårsbakteriens  framgångsrika livsstil
Magsårsbakteriens framgångsrika livsstil

Anna Arnqvist, professor i biomedicin, forskar hur Helicobacter pylori orsakar kronisk infektion och sjukdom.

Sociala och kulturella perspektiv på kropp och hälsa
Sociala och kulturella perspektiv på kropp och hälsa

Carita Bengs, professor i kostvetenskap, har uppmärksammat hur individuellt ansvar för kropp och hälsa.

Mänsklig produktivitet och datoreffektivitet – samtidigt
Mänsklig produktivitet och datoreffektivitet – samtidigt

Paolo Bientinesi installerades som professor i datavetenskap med inriktning mot högprestandaberäkningar.

Verklig  AI är social AI
Verklig AI är social AI

Frank Dignum, professor i artificiell intelligens, studerar hur sociala kontexter påverkar mänskligt beteende.

Kirurgisk färdighetsträning  och utfall av gallkirurgi
Kirurgisk färdighetsträning och utfall av gallkirurgi

Lars Enochsson, professor i kirurgi, forskar om hur träning i simulatorer påverkar själva inlärningsprocessen.

Jagar ovanliga bakteriella toxiner
Jagar ovanliga bakteriella toxiner

Teresa Frisan, professor i cell- och molekylärbiologi, forskar hur genotoxiner påverkar däggdjursceller.

Pålitliga cyberfysiska system för allas säkerhet
Pålitliga cyberfysiska system för allas säkerhet

Zonghua Gu, professor i teknologi för autonoma system, forskar om inbyggda och cyberfysiska system (CPS).

Immunsystemets influencers vid  utveckling av typ 1-diabetes
Immunsystemets influencers vid utveckling av typ 1-diabetes

Kristina Lejon, professor i immunologi, studerar hur immunsystemet fungerar både vid hälsa och vid sjukdomar.

Socialt intelligenta system i samarbete med människan
Socialt intelligenta system i samarbete med människan

Helena Lindgrens forskning spänner grundforskning i artificiell intelligens till tillämpningar för ökad hälsa.

Bedömer hjärtfunktion med bildgivande tekniker
Bedömer hjärtfunktion med bildgivande tekniker

Per Lindqvist, professor i klinisk fysiologi, forskar om bildgivande tekniker vid kardiovaskulära sjukdomar.

Är det så viktigt vad du gör?
Är det så viktigt vad du gör?

Ingeborg Nilsson - professor i arbetsterapi - forskar om betydelsen av social samvaro och sociala nätverk.

Teknik för att möjliggöra inbyggda  intelligenta system
Teknik för att möjliggöra inbyggda intelligenta system

Tomas Nordström, professor i inbyggda intelligenta system, forskar om avancerade läraktiga datorsystem.

Kartor för att utforska informationsrymden
Kartor för att utforska informationsrymden

Martin Rosvall fokuserar på samspelet mellan information, kommunikation och struktur i levande system.

Ett bättre liv med höftprotes
Ett bättre liv med höftprotes

Professor Arkan Sayed-Noor vill ge patienter med höftprotes ett bättre mående efter operationen.

Naturvetenskap för alla eller bara vissa?
Naturvetenskap för alla eller bara vissa?

Eva Silfvers forskning syftar till att göra skolan mer inkluderande och medveten om normernas makt.

Aggressiv prostatacancer har många varianter
Aggressiv prostatacancer har många varianter

Pernilla Wikströms forskning syftar till att fram effektivare behandlingar som är individuellt anpassade.

Rektorer har betydelse för framgångsrika skolor
Rektorer har betydelse för framgångsrika skolor

Helene Ärlestig, professor i utbildningsledarskap, forkar om skolans ledarskap och skolutveckling.

Nya professorer 2018

Den 20 oktober 2018 installerades 27 professorer vid Umeå universitet. Här presenterar de sin forskning.
Energi- och näringsflöden i lågproduktiva sjöar
Energi- och näringsflöden i lågproduktiva sjöar

Ann-Kristin Bergström forskar om hur miljö- och klimatförändringar påverkar lågproduktiva sjöars biogeokemi.

Malaria – ny kunskap om en dödlig parasit
Malaria – ny kunskap om en dödlig parasit

Oliver Billker, professor i bioteknik, fokuserar att förstå malariaparasitens biologi bättre.

Kan hjärnans funktioner förbättras när vi åldras?
Kan hjärnans funktioner förbättras när vi åldras?

Hjärnans åldring och funktioner är det centrala temat i Carl-Johan Boraxbekks forskning.

Matematik för empiriska vetenskaper
Matematik för empiriska vetenskaper

Åke Brännström arbetar med att utveckla och analysera matematiska modeller och metoder.

Mäns våld mot kvinnor i rätt och samhälle
Mäns våld mot kvinnor i rätt och samhälle

Rätt, genus och samhälle är kärnan i Monica Burmans forskning om mäns våld mot kvinnor.

Strokevård på lika villkor?
Strokevård på lika villkor?

Nya statistiska metoder kan göra mer rättvisande jämförelser av vårdens kvalitet.

Första professorn i Professionell utveckling
Första professorn i Professionell utveckling

Umeå universitet har sedan 90-talet legat långt framme när det gäller Professionell utveckling.

En pionjär inom Internet of Things
En pionjär inom Internet of Things

Professor Kary Främling arbetar i ett forskningsområde där infrastruktur med 5G-teknik kan få stor betydelse.

Thomas lär intelligenta robotar att agera och kommunicera
Thomas lär intelligenta robotar att agera och kommunicera

Hur kan servicerobotar förstå människors frågor?

Vad händer när hjärnan blir svårt slagen?
Vad händer när hjärnan blir svårt slagen?

Lars-Owe Koskinen försöka förstå vad som händer vid både traumatiska och icke-traumatiska hjärnskador.

Studier av hållbar transition inom livsmedel och gastronomi
Studier av hållbar transition inom livsmedel och gastronomi

Vilka faktorer krävs för att lyckas med omställningar till mer hållbarhet i livsmedels- och gastronomisektorn?

Producerar ben och brosk  med vävnadsteknologi
Producerar ben och brosk med vävnadsteknologi

Mikko Lammi forskar om hur man kan använda vävnadsteknologi för att producera ben och brosk i laboratorium.

Språk och skrivande som demokratiska redskap
Språk och skrivande som demokratiska redskap

Eva Lindgrens forskning har i huvudsak fokuserat på flerspråkighet och skrivande.

Störd skelettcellsaktivitet – en benhård nöt att knäcka
Störd skelettcellsaktivitet – en benhård nöt att knäcka

Pernilla Lundberg forskar riskfaktorer som ligger bakom att bara vissa drabbas av benförlust vid inflammation.

Fysisk aktivitet – från cell till prestation
Fysisk aktivitet – från cell till prestation

Christer Malm studerar proteomiska metoder för att undersöker han hur människan påverkas av träning.

Studerar regeneration efter ryggmärgsskada
Studerar regeneration efter ryggmärgsskada

Lev Novikov har i sin forskning utvecklat metoder att överbrygga defekterna för att stimulera nervläkningen.

Bildgivande metoder för förbättrad strålbehandling
Bildgivande metoder för förbättrad strålbehandling

Tufve Nyholms forskning handlar om metod- och teknikutveckling inom strålterapi.

Låt stå? Några tankar om skolans digitalisering
Låt stå? Några tankar om skolans digitalisering

Anders D. Olofsson har i sin forskning sökt förstå frågor relaterade till skolans digitalisering.

Vill förbättra vård och omsorg av äldre personer
Vill förbättra vård och omsorg av äldre personer

Birgitta Olofsson undersöker också hur smärtbehandling före operation av höftfraktur kan bli bättre.

Formativ bedömning kan leda till avsevärda ökningar av elevers lärande
Formativ bedömning kan leda till avsevärda ökningar av elevers lärande

Torulf Palm, professor i pedagogiskt arbete, studerar hur formativ bedömning kan förbättra elevers lärande.

Infektionssjukdomar i klimatförändringarnas spår
Infektionssjukdomar i klimatförändringarnas spår

Joacim Rocklöv studerar hur klimatkänsliga infektionssjukdomar sprids till nya geografiska områden.

Vill ge varje patient rätt behandling  i rätt tid
Vill ge varje patient rätt behandling i rätt tid

Han forskar om läkemedel som hämmar blodets levring.

Samtal med familjefokus – ett professionellt verktyg
Samtal med familjefokus – ett professionellt verktyg

Karin Sundin, professor i omvårdad, forskar om hur familjecentrerade samtal kan förbättra familjehälsan.

Med fokus på revisorer, revisionsteam och kvalitet
Med fokus på revisorer, revisionsteam och kvalitet

Tobias Svanström forskar om revisorer och de olika faktorer som påverkar kvaliteten på revisionen.

Interaktionsdesign för digitala upplevelser
Interaktionsdesign för digitala upplevelser

Charlotte Wiberg forskar om hur man kan fånga, definiera och mäta användares upplevelser av digital medier.

Proteindynamik – från mekanismer till funktion
Proteindynamik – från mekanismer till funktion

Magnus Wolf-Watz studerar grundläggande fysikaliska egenskaper hos proteiner för att förstå deras funktion.

Biologiska processer undersöks med kemiska verktyg
Biologiska processer undersöks med kemiska verktyg

Yaowen Wu har utvecklat nya kemiska verktyg såsom proteinkemisk modifiering, kemisk och kemo-optogenetik.