Hoppa direkt till innehållet
printicon

Alumni Club

Välkommen till Handelshögskolans förening för våra alumni! Alumni Club är nätverket för dig som tagit examen vid Handelshögskolan, Umeå universitet. I föreningen erbjuds nätverksmöjligheter, arrangemang i samverkan med näringslivet och en naturlig kontaktyta med oss efter avklarade studier.

Alumni Club för Umeå ekonomer bildades 1988 och idag har vi drygt 4500 alumner i vårt nätverk spridda i och utanför Sverige. Vi välkomnar dig som vill komma i kontakt med andra Handelshögskole-alumner för att skapa relationer professionellt och socialt och delta i våra aktiviteter. Alumnnätverket skapar även en brygga mellan alumner och nuvarande studenter med möjlighet för gästföreläsningar eller andra inspel på Handelshögskolan, mottagande av student på praktik m.m.

Styrelsen för Alumni Club

Sofia Lundberg - ordförande, rektor Handelshögskolan
Dan Frost - kassör/sekreterare, studierektor Handelshögskolan
Rickard Lindberg - ansvarig karriär och alumn Handelshögskolan
Katarina Edvall - alumn
Karl-Gunnar Miltsis - alumn
Sara Gustafsson - alumn
Johan Lidström - alumn

Adjungerade till styrelsen är Handelshögskolans rektor samt en representant för Handelshögskolans i Umeå studentförening.

Handelshögskolans stipendiestiftelse

Alumni Club vid Handelshögskolan vid Umeå universitet fattade beslut om att ändamålet skall vara att:

  • Främja utveckling och kvalitet vad gäller utbildning och forskning vid Handelshögskolan
  • Främja USBE-studenters utbildning och utveckling

Alumni Club Stockholm samlar Handelshögskolans alumner i vår huvudstadsregion. I januari/ februari varje år arrangerar vi en alumnträff i anslutning till Västerbottensdagarna på Grand Hôtel.
Datum för 2019 blir den 28 januari på eftermiddagen.

Alumnistiftelsens stipendium

Handelshögskolan har sedan 2006 delat ut ett stipendium till en student inom Handelshögskolan som utmärkt sig och bidragit till vår verksamhet. Stipendiet har sedan 2010 delats ut i samarbete med Swedbank och detta sker i samband med vår årliga diplomeringsceremoni.

Stipendiaten ska ha arbetat för att "främja utveckling och kvalitet vad gäller utbildning och forskning vid Handelshögskolan vid Umeå universitet" och/eller "främja USBE studenters utbildning och utveckling".

Tidigare års stipendiater


2018
André Netzén Örn André, för sina insatser inom Unga Aktiesparare och studentföreningen HHUS för att höja sina medstudenters intresse och kunskap om den finansiella marknaden.

2017
Anna Neglén, för sitt engagemang i frågor relaterat till studiemiljö och utbildningskvalitet och sitt engagemang inom studentföreningen HHUS.

2016
Meiju Vartiainen, för sitt entreprenörskap som inspirerat medstudenter och skapat nationell uppmärksamhet.

2015
Ebba Eriksson, för sitt engagemang i samverkansrelaterade projekt.

2014
Joacim Lindgren, för sitt breda engagemang till gagn för HHUS, USBE och sina medstudenter.

2013
Kaya van Enckevort, för sitt engagemang som studeranderepresentant och bidrag till Handelshögskolans masterprogram.

2012
Ludwig Sikström, för sitt djupa och breda engagemang till gagna för alla ekonomstudenter.

2011
Fanny Brodin, för sitt engagemang i HHUS, SIFE och Young Supply Chain Professionals.

2010
Jonas Broman, för arbetet med HHUS Frukostklubben.