Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 juli 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Affiliering till Humlab

Vi har en grupp forskare affilierade till Humlab och Humlab-X. Dessa är en viktig del av forskningsmiljön vid Humlab, och ger oss kontaktytor både inom och utanför Umeå universitet. För Humlab innebär affilieringskategorin ett sätt att tydligare knyta folk som inte är personal vid enheten till vår verksamhet.

Att vara affilierad är ett ömsesidigt åtagande och bygger på frivillighet. Önskemålet från Humlabs sida är dock att projektledare och -medarbetare som arbetar tillsammans med Humlab och dess personal skall vara affilierade, och därtill doktorander inom fakultetens satsning på digital humaniora. Därutöver kommer doktorander och annan personal vid Humanistiska fakulteten som önskar knyta sig tydligare till Humlab. Utöver dessa grupper är det möjligt att även fler samarbetsparter kan knytas till Humlab genom affiliering.

Humlab å sin sida önskar att de affilierade skall vara en resurs i verksamheten i mån av tid och engagemang. Förhoppningsvis känner sig båda parter engagemang för varandra. Det kan för de affilierade handla om att verka som representanter för Humlab, kunna vara del i möten som rör Humlabs utveckling, att vara rådgivande vid utveckling av verksamhet relaterad till Humlab. 

Affilierade

Anders Steinvall, Institutionen för språkstudier (universitetslektor, Engelska)

Annika Egan Sjölander, Institutionen för kultur- och medievetenskaper (universitetslektor, Medie- och kommunikationsvetenskap)

Benjamin Martin, Institutionen för idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet (forskare, Historia)

Claudia Sciuto, Institutionen för idé- och samhällsstudier (doktorand, Arkeologi)

Erik EdoffInstitutionen för kultur- och medievetenskaper (postdoktor, Medie- och kommunikationsvetenskap)

Evelina Liliequist, Institutionen för kultur- och medievetenskaper (doktorand, Etnologi)

Eva Lindgren, Institutionen för språkstudier (professor, Svenska)

Finn Arne Jörgensen, Institutionen för idé- och samhällsstudier (universitetslektor, Idéhistoria)

Fredrik Norén, Institutionen för kultur- och medievetenskaper (PhD, Medie- och kommunikationsvetenskap)

Gisli Palsson, Institutionen för idé- och samhällsstudier (doktorand, Arkeologi)

Jesper Enbom, Institutionen för kultur- och medievetenskaper (universitetslektor, Medie- och kommunikationsvetenskap)

Johan Jarlbrink, Institutionen för kultur- och medievetenskaper (universitetslektor, Medie- och kommunikationsvetenskap)

Julia Pennlert, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT, Högskolan i Borås (universitetslektor, Biblioteks- och informationsvetenskap)

Lars-Erik Edlund, Institutionen för språkstudier (professor, Svenska)

Maria Eriksson, Institutionen för kultur- och medievetenskaper (doktorand, Medie- och kommunikationsvetenskap)

Mats Deutschmann, Institutionen för språkstudier (universitetslektor, Engelska)

Merja Ellefson, Institutionen för kultur- och medievetenskaper (universitetslektor, Medie- och kommunikationsvetenskap)

Moa Sandström, Institutionen för språkstudier (doktorand)

Pelle Snickars, Institutionen för kultur- och medievetenskaper (professor, Medie- och kommunikationsvetenskap)

Per Sandström, Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet (forskare, Avdelningen för skoglig resursanalys)

Philip Buckland, Institutionen för idé- och samhällsstudier (universitetslektor, Arkeologi)

Ulf Sandqvist, Kansliet för teknik och naturvetenskap (samordnare)