Hoppa direkt till innehållet
printicon

Digital pedagogik

Humlab bedriver projekt med bäring på digital pedagogik och ger kurser inom digitala forskningsmetoder.

Humlab medverkar i undervisning på grundutbildningsnivå och ger också doktorandkurser inom digital humaniora och digital forskning. Humlab har dessutom ett tekniskt och pedagogiskt uppdrag i de fysiska lärmiljöerna vid Humanistisk fakultet. Vår personal bidrar till att utveckla former för digital pedagogik. Därutöver bedrivs en del projekt med bäring på pedagogik. I exempelvis RAVE-projektet undersöks hur folk reagerar på budskap med avseende på avsändarens kön. Här bidrar Humlab med teknisk expertis och metodutveckling. I Utopia-projektet utvecklades ett datorspel för att lära grundskoleelever demokrati och styrelseskick.

Forskare

Anders Steinvall
Mats Deutschmann

Pågående projekt

RAVE

Tekniskt stöd och expertis

Carl-Erik Engqvist
Jon Svensson
Satish Patel