Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 26 juni 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Digital pedagogik

Humlab bedriver projekt med bäring på digital pedagogik och ger kurser inom digitala forskningsmetoder.

Vår personal bidrar till att utveckla former för digital pedagogik. Därutöver bedrivs en del projekt med bäring på pedagogik. I exempelvis RAVE-projektet undersöks hur folk reagerar på budskap med avseende på avsändarens kön. Här bidrar Humlab med teknisk expertis och metodutveckling. I Utopia-projektet utvecklades ett datorspel för att lära grundskoleelever demokrati och styrelseskick.

Humlab medverkar i undervisning på grundutbildningsnivå och ger också doktorandkurser inom digital humaniora och digital forskning. Humlab har dessutom ett tekniskt och pedagogiskt uppdrag i de fysiska lärmiljöerna vid Humanistisk fakultet.

Forskare

Anders Steinvall
Mats Deutschmann

Pågående projekt

RAVE

Tekniskt stöd och expertis

Carl-Erik Engqvist
Jon Svensson
Satish Patel