Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 juli 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Digitala praktiker

Med digitala praktiker avses forskning som rör vad människor gör med och genom digitala medier - och då företrädesvis genom internet, i relation till det som görs och sker "offline", men också överhuvudtaget hur folk relaterar till teknik.

Forskning inom detta fokusområde kan t.ex. handla om hur religion tar sig uttryck på nätet och hur det påverkar religiös tro och praktik; hur självskadebeteende i sociala medier representeras; vad som händer med teknikprylar under och efter deras "liv"; digital konstformer; hur digitala medier används i olika minoriteters sociala och kulturella kontexter, samt dataspelande och spelkulturer.

Kvalitativa, etnografiska metoder blandas med kvantitativa, och i centrum står en traditionell humanistisk forskningspraktik med ett tydligt kritiskt perspektiv.