Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 26 juni 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Textanalys

Inom fokusområdet tillämpad textanalys sker forskning som använder sig av kvantitativa metoder för analys av stora, ofta ostrukturerade, textmassor i syfte att analysera och finna mönster i texterna.

Ofta är textmaterialen så pass stora att maskinell analys är enda alternativet, och ofta används de kvantitativa metoder som avståndsläsning, "distance reading" tillsammans med kvalitativa metoder som närläsning, "close reading".

Den information som utvinns ur texterna kan exempelvis vara summeringar av texten (ex. via nyckelord och samförekomst), genrer och teman (temamodeller, "topic models"), sentiment (ex. positivt eller negativt), namngivna entiteter (geografiska platser, personer, tidsangivelser etc). Tillsammans med olika former av visualiseringar och nätverksanalys kan man påvisa mönster i källmaterialet som i sin tur ligger till grund för forskarnas tolkning och analys.

Forskare aktiva inom fokusområdet

Ben Martin
Fredrik Norén
Johan Jarlbrink
Pelle Snickars

Tekniskt stöd och expertis:

Andreas Marklund
Roger Mähler

Pågående projekt:

The Culture of International Society
Digitala modeller