Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 juli 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Visualisering av data

Humlab medverkar i ett flertal projekt med fokus på visualisering av data från ett kritiskt humanistiskt perspektiv.

Flera forskningsprojekt handlar om att, från ett kritiskt perspektiv, visualisera ofta stora datamängder med hjälp av olika grafiska representationer såsom diagram (grafer), nätverk, kartor, och då ofta med flera lager. Humlab har även flera projekt riktade mot 3D (modellering och visualisering), "virtual reality" (VR) och även "augmented reality" (AR). Syftet med visualiseringen är ofta att analysera och förstå komplexa och omfattande datamängder. T.ex. inom SEAD-projektet där vi skapat en databas för registrering och visualisering av miljöarkeologiska data för en bättre förståelse av förändringar i miljö och klimat. SEAD har även skapat verktyg som rekonstruerar historiska miljöer i 3D baserat på den information som samlats in i databasen.å den information som samlats in i databasen.

I andra projekt utvecklas 3D-visualisering för att ge en bättre och kontextuell förståelse av historiska och arkeologiska miljöer, och i ytterligare andra projekt används GIS- och kartbaserade gränssnitt för att tolka och förstå exempelvis historiska skeenden, språklig utveckling och idéspridning. Ofta används spelmotorer, främst Unity, för att skapa visualiseringarna.

Forskare inom fokusområdet

Anna Foka

Finn Arne Jørgensen

Gísli Paulsson

Lars-Erik Edlund

Phil Buckland

Pågående projekt

Digitala modeller
VISEAD

Tekniskt stöd och expertis

Johan von Boer
Mattis Lindmark