Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 17 september 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Om Humlab

Humlab utgör ett starkt kompetenscentrum vid Umeå universitet med tillgång till teknisk miljö specifikt för digital humaniora. Vi har en tvär- och mångdisciplinär verksamhet och mötet över disciplingränser är centralt.

 

Vid Humlab bedrivs forskning, undervisning och samverkan inom det fält som kallas digital humaniora. I vårt uppdrag från fakulteten ingår att initiera, inspirera och utveckla relationen mellan humaniora, kultur och informationsteknik inom forskning, forskarutbildning och undervisning.

I mötet mellan studenter, forskare, konstnärer, entreprenörer och internationella gäster skapas möjligheter att göra sådant som inte kan göras någon annanstans. I vår labmiljö är man också välkommen att bara hänga över en kopp kaffe.

Du hittar vår labmiljö på huvudcampus i Samhällsvetarhuset, under Universitetsbiblioteket. Om du kommer med taxi: Adressen är Biblioteksgränd 10. En del av forskande, administrativa och tekniska personal har arbetsrum på plan A4 i Humanisthuset.

Följ oss gärna på våra sociala medier för att få veta mer om vad vi gör.

Forskning
Forskning

Humlab utgör en miljö för forskning med humanistiska frågeställningar i relation till IKT och det digitala.

Pedagogik
Pedagogik

På uppdrag av Humanistisk fakultet initierar, inspirerar och utvecklar vi digital pedagogik.

Humlabs föreståndare

Ulf Sandqvist
Samordnare, fakultet
E-post
E-post
Telefon
090-786 53 66