Hoppa direkt till innehållet
printicon

Personal

Anställda medarbetare

Anna Foka, forskningsassistent, förste

Docent. Forskningskoordinator vid Humlab.

Boel Elmroth, administratör, enhet

Arbetar med kommunikation, samordning av event samt administration vid Humlab och Humlab-X. Webb- och katalogansvarig.

Carl-Erik Engqvist, konstnärlig ledare

Carl-Erik är verksam som konstnär och konstnärlig ledare vid Humlab

Coppelie Cocq, forskare (tjänstledig)

Docent i samiska studier vid Umeå Universitet och docent i nordisk folkloristik, särskilt minoritetsstudier vid Åbo Akademi.

Daniel Kjellander, övrig/annan befattning

Jag är doktorand i Engelsk språkvetenskap med inriktning mot semantik och ordbildning. Jag undervisar även på grundnivå i ämnena språkhistoria och språksociologi.

Eavan O Dochartaigh, postdoktor

Eavan O’Dochartaigh is a postdoctoral researcher at Humlab. Her project, Arctic Visible (ARCVIS), gathers and maps representation of indigenous people in the nineteenth century.

Evelina Liliequist, övrig/annan befattning

Aktuellt avhandlingsprojekt:
Digitala förbindelser- hbtq-personers meningsskapande i relation till sociala medier, identitet och plats i norra Sverige.

Ingela Westerlund, administrativ samordnare

Arbetar främst med ekonomi, personalfrågor och arbetsmiljö vid Humlab. Är del av Humlabs ledningsgrupp. Har arbetat inom Umeå Universitet sedan 2011.

Jim Robertsson, systemadministratör, IT

Jag arbetar som systemadministratör, IT vid Humlab, främst med IT-frågor, drift och underhåll.

Johan von Boer, systemutvecklare

Arbetar med utveckling av forskningsverktyg med inriktning mot webbklienter och datavisualisering.

Jon Svensson, IT-pedagog

Arbetar med samordning kring Humlabs programverksamhet och kring Humlabs lokaler på huvudcampus. Undervisar och är engagerad i planering och utveckling av våra undervisningsåtaganden.

Kyriaki Konstantinidou, forskningsassistent, förste

Kyriaki Konstantinidou bedriver forskning inom projektet "Digital Pausanias: Migrations och Transformations".

Mattis Lindmark, systemutvecklare

Systemutvecklare inriktad mot 3D, digital medieproduktion och datorspel.

Per Holm, projektkoordinator

Jag arbetar på Humlab som projektkoordinator och med extern samverkan. Är programansvarig för Programmet för kulturentreprenörskap och undervisar även inom flera andra program.

Roger Mähler, systemutvecklare

Roger Mähler har ansvar för system och metodutveckling vid Humlab och koordinerar Humlabs insatser inom området i ett flertal olika forskningsprojekt.

Satish Patel, universitetsadjunkt (tjänstledig)

Arbetar som IKT-coach med att vägleda och samråda med anställda kring hur de kan använda modern digital teknik när de undervisar, forskar eller sköter administrativa uppgifter.

Stefan Gelfgren, universitetslektor

Docent. Föreståndare för Humlab.