Hoppa direkt till innehållet
printicon

Personal

Anställda medarbetare

Anna Foka, forskningsassistent, förste
Telefon
090-786 80 04

Docent. 

Carl-Erik Engqvist, konstnärlig ledare
Telefon
090-786 56 22

Carl-Erik är verksam som konstnär och konstnärlig ledare vid Humlab

Coppelie Cocq, forskare (tjänstledig)
Telefon
090-786 54 82

Docent i samiska studier vid Umeå Universitet och docent i nordisk folkloristik, särskilt minoritetsstudier vid Åbo Akademi.

Daniel Kjellander, övrig/annan befattning
Telefon
090-786 61 75

Jag är doktorand i Engelsk språkvetenskap med inriktning mot semantik och ordbildning. Mitt forskningsområde är ord av typen 'brunch' och 'brexit', med fokus på bakomliggande kognitiva mekanismer.

Eavan O Dochartaigh, postdoktor, mc
Telefon
090-786 70 25

Eavan O’Dochartaigh is a postdoctoral researcher at Humlab. Her project, Arctic Visible (ARCVIS), gathers and maps representation of indigenous people in the nineteenth century.

Evelina Liliequist, övrig/annan befattning
Telefon
090-786 63 05

Aktuellt avhandlingsprojekt:
Digitala förbindelser- hbtq-personers meningsskapande i relation till sociala medier, identitet och plats i norra Sverige.

Filip Allberg, systemutvecklare
Telefon
090-786 70 16
Fredrik Norén, forskningsassistent, förste
Telefon
090-786 98 34

Fredrik Norén is working as a senior research assistant at Humlab – the digital humanities center at Umeå University – with a special focus on digital text analysis.

Ingela Westerlund, administrativ samordnare
Telefon
090-786 65 83

Arbetar främst med ekonomi, personalfrågor och arbetsmiljö vid Humlab. Är del av Humlabs ledningsgrupp. Har arbetat inom Umeå Universitet sedan 2011.

Jim Robertsson, systemadministratör, IT

Jag arbetar som systemadministratör, IT vid Humlab, främst med IT-frågor, drift och underhåll.

Johan von Boer, systemutvecklare

Arbetar med utveckling av forskningsverktyg med inriktning mot webbklienter och datavisualisering.

Jon Svensson, IT-pedagog

Arbetar med samordning kring Humlabs programverksamhet och kring Humlabs lokaler på huvudcampus. Undervisar och är engagerad i planering och utveckling av våra undervisningsåtaganden.

Kajsa Palm, systemutvecklare
Telefon
090-786 70 19
Kyriaki Konstantinidou, forskningsassistent, förste

Kyriaki Konstantinidou bedriver forskning inom projektet "Digital Pausanias: Migrations och Transformations".

Maria Eriksson, övrig/annan befattning
Telefon
090-786 61 89
Mattis Lindmark, systemutvecklare
Telefon
090-786 80 08

Systemutvecklare inriktad mot 3D, digital medieproduktion och datorspel.

Per Holm, projektkoordinator
Telefon
090-786 92 29

Jag arbetar på Humlab som projektkoordinator och med extern samverkan. Är programansvarig för Programmet för kulturentreprenörskap och undervisar även inom flera andra program.

Roger Mähler, systemutvecklare
Telefon
090-786 80 09

Roger Mähler har ansvar för system och metodutveckling vid Humlab och koordinerar Humlabs insatser inom området i ett flertal olika forskningsprojekt.

Satish Patel, universitetsadjunkt

Arbetar som IKT-coach med att vägleda och samråda med anställda kring hur de kan använda modern digital teknik när de undervisar, forskar eller sköter administrativa uppgifter.

Stefan Gelfgren, universitetslektor
Telefon
090-786 50 87

Docent. Föreståndare för Humlab.