Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 juli 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Humlab Share

Humlab Share är ett tvärvetenskapligt och informellt forum för forskning, utbildning och utveckling i gränslandet mellan humaniora och informationsteknik.

Seminarierna i Humlab Share har karaktären av rundabords-samtal, där deltagarna är personer anställda i eller affilierade till Humlab - eller personer intresserade av digital humaniora och som vill vara del av nätverket. De som deltar vid är ofta forskare, doktorander, studenter, systemutvecklare, tekniker eller konstnärer.

Inslagen i Humlab Share har olika karaktär och innehåll, som till exempel att Humlab presenterar de forskningsprojekt våra forskare och personal är involverade i, workshops kring forskningsansökningar, presentation och diskussion av texter som är work-in-progress eller samtal runt bordet om forskning och forskningsmetoder inom digital humaniora.

Kontaktpersoner för Share

Jon Svensson
It-pedagog
E-post
E-post
Telefon
090-786 80 03
Evelina Liliequist
Forskningsassistent, första, doktorand
E-post
E-post
Telefon
090-786 63 05