Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 29 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Digitala lärandemiljöer

Humlab erbjuder anställda vid Humanistiska fakulteten ett pedagogiskt stöd för digitala lärandemiljöer på campus och nät. Här finns även en IKT-coach och en IT-pedagog som du kan rådfråga.

För studenter, doktorander, lärare/forskare och övrig personal erbjuds kurser och verkstäder, och en miljö med seminarier och workshops för den som är intresserad av digital humaniora. Humlab har även handledarresurser med kompetens inom digital humaniora

Allt detta ingår i det verksamhetsuppdrag Humlab har från Humanistisk fakultet och är utan avgift för studenter och anställda vid institutioner och enheter inom Humanistisk fakultet.

Aktuella aktiviteter inom uppdraget är t.ex. kortkurser och verkstäder om flipped classroom, digital examination, student generated content, arbete med bild och film samt exempel på användning av nya tekniker i undervisningen (t.ex. virtual reality och drönare).

Nedan hittar du våra aktuella kortkurser och IKT-träffar. Du är också välkommen att lämna förslag på kurser och workshops du skulle vilja att Humlab ger kommande terminer. Kontakta Jon Svensson eller Satish Patel.

IKT-träffar
IKT-träffar

IKT-träffarna ger inspiration, introduktion och fortbildning för lärare vid Humanistisk fakultet.

Workshops
Workshops

Varje termin ges ett antal verkstäder som syftar till att ge nybörjare som en första inblick i ett visst ämne.

IKT-stöd

IKT-coach

IT-pedagog

Jon Svensson
It-pedagog
E-post
E-post
Telefon
090-786 80 03