Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 26 maj 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Mjukvarulicenser

Det finns många olika digitala verktyg för lärare. Här har vi samlat några av de som vår IKT-coach tycker fungerar bra och bidrar i olika typer av undervisningssituationer.

I listan nedan ser du vilka mjukvaror IKT-coach Satish Patel har licenser för. Om du är intresserad av någon av verktygen kontakta honom för en genomgång.

Mentimeter

Mentimeter är ger dig möjlighet att skapa och genomföra enkla undersökningar i realtid. Du kan använda Mentimeter för att aktivera och skapa interaktivitet vid dina föreläsningar t.ex. genom att:

- genomföra quiz för att testa deltagarnas kunskapsnivå eller inställning till ämnet

- genomföra anonyma omröstningar

- använda resultaten som diskussionsunderlag

- få feedback på din undervisning

I verktyget skapar du enkelt olika frågor med olika typer av svarsalternativ. Studenterna kan rösta via mobil, surfplatta eller dator som har tillgång till internet. För att rösta går de till en webbadress och knappar in den koden som finns till just din undersökning.

VoiceThread

VoiceThread är ett verktyg som ger möjlighet att skapa bild- och videopresentationer som du sedan kan bjuda in andra att kommentera eller själva bidra till genom att lägga in text, ljud eller film.

I VoiceThread kan studenter och lärare diskutera i ett forum utan att vara enbart begränsade till text. De visuella möjligheterna kan vara bra t.ex. för att visa upp bilder på saker som studenterna fysiskt skapat eller sådant som är svårt att beskriva enbart i text.

Ett annat exempel på användningsområde är i form av hemtenta. Du som lärare kan lägga ut tentafrågor i VoiceThread vid visst klockslag och studenterna får en begränsad tid på sig att argumentera utifrån i förväg läst kurslitteratur.

VoiceThread ger möjligheter till variation för hur studenterna besvarar frågor eller interagerar i diskussioner. Den som inte är inte bra på att uttrycka sig i skrift kan i stället få välja att lägga in sitt svar i form av en ljudfil.

FlipGrid

FlipGrid är digitalt verktyg för att spela in, dela material eller återkoppla på diskussioner, samtal och presentationer. Kan användas för allt som kan göras muntligt/spelas in i undervisningssituationer. Studenterna når FlipGrid via en webbläsare eller en gratisapp som laddas ner. Med FlipGrid får studenterna en aktivare roll genom att de ska ges möjlighet att lyssna och titta på varandras inspelningar för att på så vis lära av och med varandra.

Articulate Presenter

Med detta verktyg kan du addera olika element till dina vanliga powerpoint-presentationer, t.ex. i form av ljud, quiz, formulär, bädda in webbobjekt eller göra animeringar.

Articulate Presenter används ofta av dem som vill tala in en föreläsning till sina slides. Det har ett bra ljudredigeringsverktyg: Du kan spela in en sida i taget men också enkelt editera i efterhand genom att ta bort delar av tidigare inspelat ljud och spela in på nytt.

Detta verktyg finns i IKT-studion. Den kan bokas gratis via TimeEdit. Behöver du hjälp att komma igång kontaktar du Satish Patel och bokar en tid med honom.

Padlet

Padlet kan ses som en "virtuell anslagstavla", där studenter och lärare kan dela material i form av bilder och länkar, samarbeta och reflektera tillsammans.

Padlet kan användas på olika sätt i undervisningen. Den kan fungera som en digital anslagstavla vid t.ex. brainstorma idéer eller för återkoppling/utvärdering i slutet av en föreläsning eller seminarium. Den är mycket användbar som backchannel för att samla ihop frågor och kommentarer som studenterna har under föreläsningen. I distansundervisning kan du ha nytta av den t.ex. genom att inledningsvis låta alla studenter presentera sig på den gemensamma ytan.

Quizlet

Quizlet är ett verktyg som gör att både lärare och studenter kan skapa spelliknande övningar och tester. Kan användas t.ex. för att testa kunskaper i ämnesspecifika ord och terminologi genom att skapa listor med begrepp som ska läras in och dess rätta betydelse.

Studenterna kan även samarbeta i funktionen Quizlet Live.

IKT-coach

Satish Patel
Universitetsadjunkt
E-post
E-post
Telefon
090-786 60 05