Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Forskarutbildning

Humlab erbjuder kurser i Digital humaniora och Digital Forskning på forskarutbildningsnivå. Kurserna är öppna för alla doktorander.

I våra kurser väver vi samman teoretiska och metodologiska perspektiv. Undervisningen ges i form av föreläsningar, litteraturseminarier samt i form av praktiska genomgångar och tillämpningar. Delar av kurserna anpassas efter individuella behov och önskemål så att doktoranden får möjligheten att knyta sitt projekt/avhandlingsarbete till relevanta teorier och metoder från digital humaniora och digital forskning.

Introducerande kurs i digital forskning

Kursen Digital forskning ger en orientering i digital forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. Orienteringen är bred och behandlar såväl digitala forskningsmetoder som verktyg, och samhällets och kulturens digitalisering som studieobjekt. Kursen ges i samarbete med Digsum.

Kursen omfattar tre delar:

  • en allmän introduktion till fältet
  • en del om digitala metoder i form av föreläsningar, praktiska genomgångar och workshops
  • exempel på specifika och forskningsnära tillämpningar av verktyg och perspektiv

Kursen pågår under senare delen av höstterminen 2018.

Fördjupningskurser i digital humaniora

Humlab erbjuder fördjupningskurser för doktorander som gått den introducerande kursen eller har motsvarande kunskaper.

En fördjupningskurs fokuserar på tillämpningar av digital humaniora utifrån ett specifikt och avhandlingsnära projekt som utformas av doktoranden.

Andra fördjupningskurser kan fokusera på ett specifikt tema och erbjuds utifrån de behov som finns vid fakulteten.