Hoppa direkt till innehållet
printicon

Samarbete inom elitidrott och studier

I Idrottshögskolans arbete tillsammans med elitidrotten ingår framförallt att verka för att elitidrottare får bättre förutsättningar att kombinera elitidrottssatsning och akademiska studier.

Vi vill skapa goda förutsättningar

Idrottshögskolan samarbetar framgångsrikt med såväl specialidrottsförbund, lokala elitidrottsföreningar, kommun och landsting. Dessa samarbeten handlar bland annat om elitidrott och studier, prestationsutveckling och testverksamhet. Idrottshögskolan vill också stimulera föreningarnas organisation, ekonomi och uppföljning så att de utvecklar sin elitverksamhet.

Kompetenscentrum vid Idrottshögskolan

Umeå universitet har i samverkan med Umeå kommun, Svenska Badmintonförbundet, Svenska skidförbundet, Svenska Friidrottsförbundet, Svenska orienteringsförbundet och Svenska Badmintonförbundet bildat Badmintons kompetenscentrum (BKC) Elitskidcentrum (ESC),Friidrottens prestationscentrum (FPC), Orienteringens utvecklingscentrum (OUC) och Badmintons kompetenscentrum (BKC). Dessa samarbeten syftar framförallt till att skapa högkvalitativa möjligheter för en elitsatsning kombinerat med akademiska studier sk. "Dubbla karriärer".

Lokala elitidrottsföreningar

Idrottshögskolan har skrivna samverkansavtal med flera av Umeå kommuns elitidrottsföreningar. Samverkansavtalen handlar framförallt om att vi tillsammans arbetar för att vara ett gemensamt gott stöd för de elitaktiva i dessa föreningar som också är studenter vid Umeå Universitet och målet är att göra deras situation så bra som möjligt då de väljer att kombinera elitidrott med akademiska studier. Idrottshögskolan har också en dialog med dessa föreningar om att utöka våra samarbeten till att även involvera idrottsutbildning och idrottsforskning.

Övriga samverkanspartners

Umeå Kommun

Umeå kommun är en viktig samarbetspart för Idrottshögskolan. Idrottshögskolan bidrar bl.a. kommunen med ett stort kunskapsfält medan kommunen bl.a. arbetar för elitmiljön samt möjligheter för elitidrottare att verka och bo i Umeå. Idrottshögskolan samverkar framförallt med Umeå Fritid, Umeå Näringslivsservice samt Gymnasieskolan.

Andra kommuner som är intresserade av att samverka med Idrottshögskolan är välkomna att kontakta Pernilla Eriksson.


Riksidrottsförbundet (RF)

Riksidrottsförbundet (RF) har i syfte att stärka svensk idrotts internationella konkurrenskraft och möjliggöra elitidrott i kombination med akademiska studier utsett Umeå universitet som ett av tre lärosäten att bli ett Riksidrottsuniversitet med start hösten 2015. Idrottshögskolan kommer att delta i de arbetsgrupper som RF utser gällande bland annat elitinriktad tränar- och lärarutbildning i specialidrott, anpassade studier och elitidrottsmiljö.

Västerbottens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna

För att stärka elitidrotten i Umeå samverkar Idrottshögskolan med Västerbottens idrottsförbund (VIF) och SISU Idrottsutbildarna i Västerbotten. Västerbottens idrottsförbunds arbete med elitidrotten ingår det bl.a. att verka för att tävlingsidrottare får bättre förutsättningar och kombinera elitidrottssatsningen med studier, vilket ligger i linje med Idrottshögskolans arbete. SISU idrottsutbildarna som idrottens studieorganisation arbetar bl.a. med tränarutbildningar och IH gör tillsammans med SISU en del gemensamma utbildningsaktiviteter.

Elitidrottscentrum Norr och Team Elit Umeå

För att sträva mot en långsiktigt hållbar utveckling av elitidrotten i Umeå är IH en del av Elitidrottscentrum Norr (EIC). EIC är en stiftelse bestående av följande fyra ägare; Västerbottens Idrottsförbund, Umeå kommun, Västerbottens Läns landsting samt Umeå Universitet. Elitidrottscentrum Norr arbetar med att förmedla forskningsresultat, ge basstöd för utveckling av elitaktiva ledare och domare, samordna idrottskluster och arrangera seminarieverksamhet. Målet är:

  • att få fler elitidrottare på nationell och internationell nivå
  • att genomföra föreläsningar om vad som krävs av en förening för att fungera väl som en elitidrottsförening
  • att utveckla samarbetet med Umeå Universitet, främst Idrottshögskolan.

Inom EIC finns projektet Team Elit Umeå där bl.a. samtliga UmUs elitidrottsstudenter ingår. Team Elit Umeå är en mötesplats som syftar till att ge inspiration, utbildning och samverkan för elitaktiva och elittränare i Umeåregionen. Varje termin arrangeras mellan 1-3 föreläsningar för målgruppen i syfte att stärka den som elitaktiva och elittränare. En terminsvis återkommande föreläsning är "Livspusslet", en föreläsning som handlar om att få balans mellan studierna, idrotten och det övriga livet.

Dragonskolans elitidrottsgymnasium

Idrottshögskolan finns representerade i programrådet för Dragonskolans elitidrottsgymnasium i syfte att arbeta med elitidrottsmiljön i Umeå med fokus på åldersgruppen 16-25 år.

Välkommen att kontakta

Pernilla Eriksson
Chef, område
E-post
E-post
Telefon
090-786 55 29