"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Stina Bergdal

Support Office for Life Science & Health (SOLH)

Vi stödjer forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg i norra Sverige. SOLH verkar för:

Utveckling av nya idéer inom Life Science, hälsa, vård och omsorg

Har du en idé som du vill testa eller utveckla? Ser du ett behov i den verksamhet där du jobbar? Är du forskare och vill utveckla forskningsresultat eller idéer till nytta för fler? Söker du projektpartners eller finansiering?

SOLH är en gemensam dörr in för stöd inom Life Science, hälsa, vård och omsorg i Norrbotten och Västerbotten. 

Länk till idéformulär.

Kontakt: 
Mats Falck, Innovationskontoret vid Umeå universitet 
mats.falck@umu.se
070-524 64 84 

Ökade resurser till forskning och utveckling i norra Sverige

Genom samverkan kan norra Sverige få fler EU-finansierade projekt, med innovativa resultat som kan stötta hälso- och sjukvården i att möta stora samhällsutmaningar. 

SOLH gör norra Sverige mer konkurrenskraftigt för ökade resurser till forskning och utveckling inom Life Science.

EU har de kommande åren en stor budget för forskning och utveckling. Stora delar av medlen är avsatta för projekt där parter från olika delar av Europa samarbetar. SOLH hjälper till att skapa internationell samverkan som kan leda till EU-finansierade projekt. 

Vi hjälper bland annat till med att definiera projektidé, bygga nätverk, hitta samarbetspartners, ta fram avtal, tipsa om utlysningar och hitta vägar för att nyttiggöra resultatet.

Kontakt: 
Nils Sandberg, Region Västerbotten 
nils.sandberg@regionvasterbotten.se
073-045 42 47 

Hantering av intellektuella tillgångar

Behöver du hjälp med att inventera, hantera och/eller skydda dina intellektuella tillgångar (IP)?

Vi hjälper bland annat till med råd och framåtsyftande, behovsstyrd hantering av dina intellektuella tillgångar.

Kontakt:  
Johan Nordlund, Umeå universitet Holding 
johan.nordlund@umuholding.se
070-161 15 91 

Verktygen som ger bättre möjligheter

Ett urval beprövade verktyg som ska ge dig bättre möjligheter för ditt samarbetsprojekt.

Ikon med kalendervy för att illustrera datum, kalendarium eller kalenderhändelse.
Aktuellt

Se kommande evenemang, nyheter och andra händelser i projektet.

Ikon på uppslagen bok för att illustrera publikationer.
Utlysningar

Här kan du hitta utlysningar från Support Office for Life Science & Health (SOLH).

Parter och medfinansiärer

Senast uppdaterad: 2024-06-20