"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Stina Bergdal

Support Office for Life Science & Health (SOLH)

Vi stödjer forskning och utveckling inom Life Science och hälsa i norra Sverige. SOLH verkar för:

Resultat som kommer till nytta inom hälso- och sjukvården

Genom samverkan kan norra Sverige få fler EU-finansierade projekt, med innovativa resultat som kan förverkligas och hjälpa hälso- och sjukvården att möta stora samhällsutmaningar.

Ökade resurser till forskning och utveckling i norra Sverige

SOLH gör norra Sverige mer konkurrenskraftigt för ökade resurser till forskning och utveckling inom Life Science.

EU har de kommande åren en stor budget för forskning och utveckling. Stora delar av medlen är avsatta för projekt där parter från olika delar av Europa samarbetar. SOLH hjälper till att skapa internationell samverkan som kan leda till EU-finansierade projekt. Vi presenterar till exempel vad norra Sverige är bra på som samarbetspartner inom Life Science och hälsa i olika nätverk i Europa.

Stöd till forskare, kliniker och företag som vill skapa EU-finansierade projekt i samarbete med aktörer från andra länder

Vi hjälper bland annat till med att:

·       Definiera projektidé

·       Bygga nätverk

·       Hitta samarbetspartner

·       Ta fram avtal

·       Tipsa om utlysningar

·       Hitta vägar för att nyttiggöra resultatet

Verktygslåda med stöd och verktyg för samverkansprojekt

SOLH har arbetat fram ett anpassat erbjudande med stöd och verktyg som ger bättre möjligheter för lyckade samverkansprojekt. Metoden innehåller verktyg, tips och råd av olika karaktär samt inom olika områden. Verktygen kan vara värdefulla under olika skeden, från det tidiga projektidéstadiet till vad som händer efter projektet och hur man tar hand om projektresultaten.

Denna verktygslåda är en viktig del av SOLH-projektets resultat.

Verktyg för samverkansprojekt

Verktygen som ger bättre möjligheter

Ett urval beprövade verktyg som ska ge dig bättre möjligheter för ditt samarbetsprojekt.

Kontakta oss

Välkommen att höra av dig.

Nätverk för digital hälsa

Regional nod ger förutsättningar för framtidens digitala vårdlösningar och internationella samarbeten.

Parter och medfinansiärer

Senast uppdaterad: 2023-10-17