"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Företags deltagande i samverkansprojekt  

I de flesta finansieringsprogram finns möjligheten för företag att delta på ett eller annat sätt. I många fall uppmuntras det från finansiären att företag finns med i konsortiet.  

Är företaget redo vara med i projektet? Vilket är målet med att delta?

Det finns en del frågeställningar att ta sig an innan ett arbete initieras. Grundläggande är att ta reda på varför företaget vill delta i ett projekt. För att komma fram till det behövs en fundering kring vilken roll som företaget kan ta. Handlar det om en produkt som ska komma ut på marknaden, verifieras eller är rollen att vara utvecklare? Alltså handlar det om en intern målsättning och hur matchar det mot ordinarie uppdrag?

Företagets förmåga att betala sina räkningar och andra utgifter

Någonting att tänka på är hur det ser ut med likviditeten. I många fall handlar det om att företaget får ligga ute med projektmedel som kan vara i form av lön eller investeringar. De kostnader som har redovisats betalas sedan ut efter en godkänd rapport. Vilket gör att likviditeten är en parameter att ta hänsyn till,

Statsstödsregler

Statsstödsregler kan bli aktuella i vissa fall. Enkelt förklarat är det en EU-lagstiftning som ska reglera att konkurrensen inte snedvrids. Grundläggande handlar det om att ett företag kan få upp till 200 000 € under en period på tre år utan att det ska räknas som en konkurrensfördel mot övriga marknaden. Det finns många undantag kopplat till vilken roll som företaget har. Handlar det om gemensam utveckling mellan offentlig och privat aktör blir det ett annat läge.  

Läs mer om statsstödsreglerna

Indikatorer på mognadsgraden av en viss teknologi

I många utlysningar om finansiering så ska utvecklingen av en produkt eller tjänst vara inom en viss TRL nivå, Technology readiness level. Det är indikatorer på mognadsgraden av en viss teknologi.

Nedan följer definitionen från Horisontprogrammet som EU-kommissionen står bakom.  
Texten är tagen från dokumentet:

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/wp/2016-2017/annexes/h2020-wp1617-annex-ga_en.pdf

Where a topic description refers to a TRL, the following definitions apply, unless otherwise specified:  
TRL 1 – basic principles observed 
TRL 2 – technology concept formulated 
TRL 3 – experimental proof of concept  
TRL 4 – technology validated in lab 
TRL 5 – technology validated in relevant environment (industrially relevant environment in the case of key enabling technologies)  
TRL 6 – technology demonstrated in relevant environment (industrially relevant environment in the case of key enabling technologies)  
TRL 7 – system prototype demonstration in operational environment 
TRL 8 – system complete and qualified   
TRL 9 – actual system proven in operational environment (competitive manufacturing in the case of key enabling technologies; or in space 
 

Senast uppdaterad: 2023-01-11