"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Personal vid institutionen

Anställda medarbetare

Albert Brunet Johansson
Telefon
090-786 75 52

Projektassistent som forskar om unga migranters tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Har en bakgrund inom beteendevetenskap (sociologi). 

André Sjöberg
Telefon
090-786 89 39

Doktorand inriktad på hälsoekonomi och effektutvärdering. Forskning och undervisning omfattar utvärdering av komplexa interventioner, systematiska översikter och hälsoekonomiska analyser.

Anette Edin-Liljegren
Angelica Johansson
Telefon
090-786 59 54

Utbildningsadministratör för programmen i folkhälsovetenskap. Programrådshandläggare för PRPH, samt ansvarig för administrering i Selma.

Anna-Karin Hurtig
Telefon
090-786 68 12

Prefekt vid Institutionen för epidemiologi och global hälsa. Forskningsintressen: hälsopolicy and system, samhällsbaserade hälsosystem och primärvård samt migranters hälsa.

Anne Gotfredsen
Telefon
090-786 96 04

Jag intresserar mig för frågor som rör ungas fritid och psykiska hälsa och arbetar just nu som postdoc vid University of Newcastle, Australien.

Anneli Ivarsson
Telefon
090-786 51 86

Professor i epidemiologi och folkhälsovetenskap. Läkare med specialistutbildning i barn- och ungdomsmedicin och en doktorsexamen i pediatrik.

Anni-Maria Pulkki-Brännström
Telefon
090-786 65 29

Universitetslektor i hälsoekonomi

Docent i global hälsa

Camilla Andersson
Telefon
090-786 95 77

Doktorand vid Inst för Epidemiologi och Global hälsa, med en bakgrund som journalist.

Carina Luther
Telefon
090-786 72 31
Carl Lundberg

Doktorand med bakgrund inom hälsoekonomi och folkhälsovetenskap. Forskar nu om hur samhället bättre kan stödja unga som varken arbetar eller studerar.

Catherine Jo

Forskningssamordnare, Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program – Humanity and Society.

Curt Löfgren
Telefon
090-786 95 53
Cynthia Anticona Huaynate
Dean Carson
Telefon
090-786 63 03
Ella-Karin Blind
Eva Selin
Telefon
090-786 59 52

Utbildningsadministratör och programvägledare på Masterprogrammen i Folkhälsovetenskap. Studentsupport och kursadministration.

Telefon
090-786 54 58

MD,MPH, PhD

Staff Scientist vid institutionen för epidemiologi och global hälsa

Kontaktperson för International Mukwege Chair

Fredinah Namatovu
Telefon
090-786 58 77

Universitetslektor vid Institutionen för epidemiologi och global hälsa. Forskningsintressen: funktionsnedsättning, våld i nära relation, reproduktiv hälsa och befolkningens åldrande.

Fredrik Norström
Telefon
090-786 56 29

Universitetslektor i hälsoekonomi. Docent i epidemiologi och biostatistik. Arbetsmiljö- och brandskyddsombud vid institutionen.

Frida Jonsson
Telefon
090-786 95 97

Forskare och docent i folkhälsovetenskap. Undervisar i hälsofrämjande arbete och utvärdering.

Gabriella Hök
Göran Lönnberg
Telefon
090-786 90 33

Statistiker, systemutvecklare vid institutionen. It-, katalog- och webbansvarig vid institutionen.

Hanna Blåhed
Telefon
090-786 74 73
Helene Johansson
Telefon
090-786 70 69
Henrik Holmberg
Telefon
090-786 66 59
Ida Linander
Telefon
090-786 95 21

Jag forskar om HBTQ-personers erfarenheter av hälsa och sjukvård och även om bredare frågor om kön, sexuell hälsa och hälso- och sjukvårdssystem.

Inna Feldman
Isabel Goicolea
Telefon
090-786 54 66

Professor i folkhälsa

Studierektor

Jennie Brandén
Telefon
090-786 69 75

Statsvetare som i min forskning intresserar mig för politik och styrning av sociala problem såsom trygghet, jämställdhet och könsrelaterat våld, utifrån feministiska och postkoloniala perspektiv.

Johan Dahlstrand
Karin Johansson
Telefon
090-786 55 11

Som institutionens administrativa samordnare ingår bl.a. att handlägga personalärenden, övergripande administration vid institutionen och arbete i ledningsgruppen.

Karl-Erik Renhorn
Telefon
090-785 13 28

Stöder och utvecklar ansökningsprocessen och ansökningar om externa forskningsbidrag, samt utbildar i att skriva forskningsansökningar. 

Kaspar Meili
Telefon
090-786 92 89

Hälsoekonom, CALY-SWE|Goda år för att mätta kapabilitets-relaterade livskvalitet. Statistikverktyget R, systematiska översiktsarbeten, open science. Goda år/CALY-SWE frågeformuläret: www.caly.se

Klas-Göran Sahlen
Telefon
090-786 63 58

Min forskning finns framförallt inom hälsoekonomi och kvalitativa studier.

Kristina Lindvall

Forskare och dietist. Med Dr i Folkhälsovetenskap. Forskningsområden: komplexa interventioner, klimatförändringar och folkhälsa samt befolkningsinriktade program inom hjärt-kärlområdet.

Lena Maria Nilsson
Telefon
090-786 59 59
Lisbeth Lundahl
Telefon
090-786 69 20

Professor i pedagogiskt arbete, gästprofessor vid Göteborgs Universitet 2022 - 2023. Forskningen rör utbildningspolitik och ungas vägar och val i policy-, institutionellt och individperspektiv.

Magnus Zingmark
Maria Emmelin
Maria Lindström
Telefon
090-786 62 67
Maria Nilsson
Telefon
090-786 60 14

Jag är professor i folkhälsovetenskap med orienteringen klimatförändringar och hälsa med fokus på klimatanpassning, -kommunikation och policyutveckling.

Marie Lindkvist
Telefon
090-786 61 04

Studierektor. Docent i epidemiologi och biostatistik. Lärare i biostatistik och utnämnd till ”Excellent lärare”. Forskning främst inom villkor för barns hälsa.

Masoud Vaezghasemi
Telefon
090-786 77 30

Jag är forskare inom global hälsa och mina kvalifikationer är BSc Food Science & Industry, MSc Public Health, MSc Food & Nutrition och PhD i epidemiologi och folkhälsa.

Mazen Baroudi
Telefon
090-786 75 54

M.D, MSc, Doktor i folkhälsa

Telefon
090-786 51 50

Professor i folkhälsovetenskap. Huvudsakliga intressen: undervisning, handledning och forskning om socioekonomiska ojämlikheter inom hälso- och sjukvårdssystemen

Monica Nyström

Forskar om implementerings, utvecklings- och lärandeprocesser inom organisationer

Moses Tetui
Osvaldo Fonseca
Telefon
090-786 98 13

Forskar om klimatförändringarnas påverkan på hälsan.

Telefon
090-786 95 93

Forskning och undervisning inom epidemiologi och social epidemiologi.

Per Gustafsson
Telefon
090-786 95 63

Professor i epidemiologi med inriktning mot socialepidemiologi

Docent i folkhälsovetenskap

Biträdande och ställföreträdande prefekt på institutionen för epidemiologi och global hälsa

Petter Stoor
Telefon
090-786 58 63

Postdoktor

Leg. Psykolog

Koordinator, Lávvuo - Forskning och utbildning för samisk hälsa

 

Raman Preet
Telefon
090-786 52 21

En global folkhälso professionell, vetenskaplig forskningsledare och koordinator. Expert på att koordinera EU-finansierade hälsoforskningsprojekt.

Sara Forsberg
Telefon
090-786 79 22

Ekonomi samordnare som jobbar med budgetering, ekonomisk planering och redovisning.

Sun Sun
Telefon
090-786 92 20

Forskare i hälsoekonomi & resultatforskare (HEOR) och Real-World Evidence (RWE). Som SHEA- och EuroQol-medlem är hon engagerad i forskning på både nationell och internationell skala.

Susanne Walther
Telefon
090-786 56 32

Ekonomiadministratör, sköter leverantörs- och kundfakturor, betalningar, projektredovisning och uppföljning.

Ulrika Harju
Telefon
090-786 51 79

Administrerar forskarutbildningen vid institutionen.

Wolfgang Lohr
Telefon
090-786 52 05

Medical data manager

Senast uppdaterad: 2019-03-14