Hoppa direkt till innehållet
printicon

Om institutionen

Institutionens patientnära kliniska verksamhet finns i direkt anslutning till Neurocentrum vid Norrlands Universitetssjukhus. Här får läkarstuderande under senare delen av sin utbildning kunskap om nervsystemets sjukdomar och praktisk erfarenhet av neurologisk sjukvård. Den kliniska forskningen i neurologi, neurokirurgi och klinisk neurofysiologi sker i stor utsträckning i samarbete mellan dessa specialiteter, men även med andra specialiteter och med grundforskande enheter.

Farmakologi och klinisk farmakologi har sin verksamhet nära varandra, i delar av sjukhusområdet som vetter mot universitetet. Kunskap om läkemedels funktion och användning är central för många yrkeskategorier inom sjukvården. Förutom utbildning på flera terminer till blivande läkare, tandläkare och farmaceuter ges fristående kurser. Forskningen är inriktad mot bättre förståelse av läkemedels effekter och biverkningar samt identifiering och karakterisering av nya mål och mekanismer som kan leda till nya terapier.