Hoppa direkt till innehållet
printicon

Utbildning

Institutionen har ett stort undervisningsuppdrag inom många utbildningsprogram vid Umeå universitet, men ansvarar även för ett antal fristående kurser.

Våra lärare är ofta inbjudna som föreläsare och föredragshållare vid olika kurser på grund- och vidareutbildningsnivå, men även i populärvetenskapliga sammanhang.
Vi är involverad i ett antal distansutbildningar och har därmed en stark kompetens inom IKT (informations- och kommunikationsteknologi) och arbetar kontinuerligt med att utveckla pedagogiken och anpassa utbildningarna till framtidens lärandemiljö. Det innebär bl a att vi under de flesta kurser erbjuder videoföreläsningar och kompletterande material via lär- och samarbetsplattformen Cambro.

Dessutom erbjuder vi varje termin ett antal projekt- och examensarbeten till studenter inom Medicinska och Teknisk-naturvetenskapliga fakulteterna.
Institutionen bedriver också forskarutbildning inom farmakologi, klinisk farmakologi, neurologi, neurokirurgi och klinisk neurofysiologi.