"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Forskning inom folkhälsa och klinisk medicin

Bild: Ulrika Bergfors Kriström

Diabetes, hjärt-kärlsjukdomar och hälsoeffekter av luftföroreningar och klimatförändringar är några exempel på forskning som bedrivs vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin.

Forskargrupper

Forskargrupper inom folkhälsa och klinisk medicin.

Forskningsprojekt

Här hittar du våra pågående och tidigare genomförda forskningsprojekt.

Forskningsinfrastrukturer

Här listas de forskningsinfrastrukturer som finns hos oss.

Publikationer och rapporter

Publikationer

Publikationer inom Folkhälsa och klinisk medicin.

Avhandlingar

Avhandlingar inom Folkhälsa och klinisk medicin.

Folkhälsa och klinisk medicin i Umeå rapporterar

Här hittar du institutionens rapportserie.

Institutionens forskning spänner över ett mycket brett register. Det handlar om stora folksjukdomar som diabetes, hjärt-kärlsjukdomar och psoriasis, men även mindre vanliga handikappande sjukdomar som Skellefteåsjukan och medfödda hjärtfel.

Det finns ett flertal forskningsgrupper med sina egna profilområden, men också många samarbetsprojekt föreligger. Dessutom finns ett betydande antal kliniska läkare/forskare inom olika specialiteter från Norrlands universitetssjukhus, knutna till respektive avdelning och ämnesområde.

Senast uppdaterad: 2023-03-07