Hoppa direkt till innehållet
printicon

Forskningsprojekt

Institutionens forskning spänner över ett mycket brett register. Det handlar om stora folksjukdomar som diabetes och hypertoni, men även forskning om hälsa i ett globalt perspektiv.

Nordic Nature Health Hub
1 september 2018 till 31 augusti 2021
Forskningsprojekt
Aegis
1 september 2017
Forskningsprojekt
Populationsdynamik och socioekonomiskt välstånd
1 juli 2017 till 31 december 2022
Forskningsprojekt
Hälsa på lika villkor för ungdomar i glesbygd?
1 januari 2017 till 31 december 2019
Forskningsprojekt
Komplexa ojämlikheter i psykisk hälsa och ohälsa
1 november 2016 till 30 september 2018
Forskningsprojekt
Öron- och hörseldiagnostik med smartphonebaserad teknik
1 januari 2016 till 31 december 2019
Forskningsprojekt
Lancet nedräkning 2030: Klimatförändringar och hälsa
1 januari 2016 till 1 januari 2030
Forskningsprojekt
Hyperborean
1 januari 2016
Forskningsprojekt
WHO, TDR: ARBOVIRUS tidiga varningssystem
1 januari 2016 till 1 januari 2022
Forskningsprojekt
Varför blir vissa personer sjuka av inomhusmiljön och andra inte?
1 januari 2015 till 31 december 2019
Forskningsprojekt
Kan man spåra partikelexponering med passiv provtagningsmetodik?
1 januari 2013 till 31 december 2015
Forskningsprojekt
Bedömning av exponering för hand-armvibrationer
1 januari 2008 till 30 september 2012
Forskningsprojekt
Klimatförändring och folkhälsa
16 april 2007 till 31 december 2009
Forskningsprojekt
Arbete - förtidspension – hälsa
1 januari 2006 till 31 december 2014
Forskningsprojekt
Exponering för isocyanater på huden
1 januari 2006 till 31 december 2007
Forskningsprojekt
MONICA-projektet
1 januari 1985
Forskningsprojekt