Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Forskningsprojekt

Institutionens forskning spänner över ett mycket brett register. Det handlar om stora folksjukdomar som diabetes och hypertoni, men även forskning om hälsa i ett globalt perspektiv.

Reproduktion och fertilitet hos vuxna med medfödda hjärtfel
Tid 1 maj 2020 till 31 december 2026
Typ av projekt Forskningsprojekt
Långtidsuppföljning vid utmattningssyndrom
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Nordic Nature Health Hub
Tid 1 september 2018 till 31 augusti 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Globala spridnings- och utbrottsscenarier av Aedes myggor och Zika i ett förändrat klimat
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hur införandet av standardiserade vårdförlopp påverkar tillgång till vård
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
ISIpedia: Uppslagsverk med sektorsövergripande klimatkonsekvensanalyser
Tid 1 september 2017 till 31 augusti 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Aegis
Tid 1 september 2017
Typ av projekt Forskningsprojekt
ECDC: Support för utvecklingen av lösningar för bedömning av risken för infektionsutbrott
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Dissektion av ärftliga torakala aortasjukdomar (HTAD)
Tid 1 januari 2017
Typ av projekt Forskningsprojekt
Luftföroreningars effekt på demens och kognition
Forskningsområde: Psykologi
Tid 1 januari 2016 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
En kvalitativ kartläggning av symtom hos människor experimentellt exponerade för kyla
Tid 1 januari 2016 till 1 januari 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
WHO, TDR: ARBOVIRUS tidiga varningssystem
Tid 1 januari 2016 till 1 januari 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hyperborean
Tid 1 januari 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
Luftföroreningar och demens
Forskningsområde: Psykologi
Tid 1 januari 2016 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Öron- och hörseldiagnostik med smartphonebaserad teknik
Tid 1 januari 2016 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Varför blir vissa personer sjuka av inomhusmiljön och andra inte?
Tid 1 januari 2015 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Kartläggning av miljö- och klimatfaktorers inverkan på infektionsutbrott i Europa
Tid 1 oktober 2014 till 31 december 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
Kostens roll i inflammationsrelaterade sjukdomar
Tid 1 januari 2014 till 26 november 2030
Typ av projekt Forskningsprojekt
Fysisk aktivitet och stillasittande under arbetstid och fritid och effekter på vår hälsa
Tid 1 januari 2014 till 31 december 2026
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hälso- och genusrelaterade konsekvenser av klimatförändring i östra Indonesien
Tid 2 september 2013 till 31 augusti 2015
Typ av projekt Forskningsprojekt
VIPVIZA
Tid 29 april 2013 till 31 december 2027
Typ av projekt Forskningsprojekt
Miljö- och hälsoeffekter av ökad cykling i städer
Tid 1 januari 2013
Typ av projekt Forskningsprojekt
Kan man spåra partikelexponering med passiv provtagningsmetodik?
Tid 1 januari 2013 till 31 december 2015
Typ av projekt Forskningsprojekt
Möjligheterna att förebygga dödsfall under allt mer extrema värmeböljor
Tid 22 februari 2012 till 31 december 2013
Typ av projekt Forskningsprojekt
Malignt melanom - ett nytt angreppssätt att minska fördröjning av diagnos och behandling
Forskningsområde: Klinisk medicin
Tid 6 oktober 2010 till 31 maj 2013
Typ av projekt Forskningsprojekt
Efterfrågestyrd kunskapsutveckling med forskningsgrund (EKF)
Tid 1 januari 2010 till 31 december 2012
Typ av projekt Forskningsprojekt
Vitamin-D-brist hos Invandrare i Norra Sverige (VIDI) – Förekomst och behandling
Tid 1 september 2009 till 31 december 2013
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tät.nu - utredning och behandling via internet av urininkontinens hos kvinnor
Tid 1 januari 2009 till 31 december 2013
Typ av projekt Forskningsprojekt
Bedömning av exponering för hand-armvibrationer
Tid 1 januari 2008 till 30 september 2012
Typ av projekt Forskningsprojekt
Klimatförändring och folkhälsa
Tid 16 april 2007 till 31 december 2009
Typ av projekt Forskningsprojekt
Exponering för isocyanater på huden
Tid 1 januari 2006 till 31 december 2007
Typ av projekt Forskningsprojekt
Arbete - förtidspension – hälsa
Tid 1 januari 2006 till 31 december 2014
Typ av projekt Forskningsprojekt
MONICA-studien
Tid 1 januari 1985
Typ av projekt Forskningsprojekt