Hoppa direkt till innehållet
printicon

Forskningsprojekt

Institutionens forskning spänner över ett mycket brett register. Det handlar om stora folksjukdomar som diabetes och hypertoni, men även forskning om hälsa i ett globalt perspektiv.

Nordic Nature Health Hub
Tid 1 september 2018 till 31 augusti 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hur införandet av standardiserade vårdförlopp påverkar tillgång till vård
Forskningsämne: Vårdvetenskap
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hur kan innovationer inom e-hälsa stärka samhällsbaserade hälsosystem?
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Globala spridnings- och utbrottsscenarier av Aedes myggor och Zika i ett förändrat klimat
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Aegis
Tid 1 september 2017
Typ av projekt Forskningsprojekt
ISIpedia: Uppslagsverk med sektorsövergripande klimatkonsekvensanalyser
Tid 1 september 2017 till 31 augusti 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Populationsdynamik och socioekonomiskt välstånd
Tid 1 juli 2017 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hälsa på lika villkor för ungdomar i glesbygd?
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Vårdvalsreformens betydelse för hälsa och ojämlikheter i hälsa i Sverige
Tid 1 januari 2017 till 30 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
ECDC: Support för utvecklingen av lösningar för bedömning av risken för infektionsutbrott
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Komplexa ojämlikheter i psykisk hälsa och ohälsa
Tid 1 november 2016 till 30 september 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
ZikaPLAN – nätverk för bekämpning av epidemier av smittsamma sjukdomar
Tid 1 oktober 2016 till 30 september 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Öron- och hörseldiagnostik med smartphonebaserad teknik
Tid 1 januari 2016 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Lancet nedräkning 2030: Klimatförändringar och hälsa
Tid 1 januari 2016 till 1 januari 2030
Typ av projekt Forskningsprojekt
En kvalitativ kartläggning av symtom hos människor experimentellt exponerade för kyla
Tid 1 januari 2016 till 1 januari 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
WHO, TDR: ARBOVIRUS tidiga varningssystem
Tid 1 januari 2016 till 1 januari 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hyperborean
Tid 1 januari 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
Befolkningens motståndskraft mot klimatförändringars påverkan på folkhälsan
Tid 1 maj 2015 till 30 maj 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
Varför blir vissa personer sjuka av inomhusmiljön och andra inte?
Tid 1 januari 2015 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Kartläggning av miljö- och klimatfaktorers inverkan på infektionsutbrott i Europa
Tid 1 oktober 2014 till 31 december 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
Kostens roll i inflammationsrelaterade sjukdomar
Tid 1 januari 2014 till 26 november 2030
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hälso- och genusrelaterade konsekvenser av klimatförändring i östra Indonesien
Tid 2 september 2013 till 31 augusti 2015
Typ av projekt Forskningsprojekt
Kan man spåra partikelexponering med passiv provtagningsmetodik?
Tid 1 januari 2013 till 31 december 2015
Typ av projekt Forskningsprojekt
Miljö- och hälsoeffekter av ökad cykling i städer
Tid 1 januari 2013
Typ av projekt Forskningsprojekt
Möjligheterna att förebygga dödsfall under allt mer extrema värmeböljor
Tid 22 februari 2012 till 31 december 2013
Typ av projekt Forskningsprojekt
Malignt melanom - ett nytt angreppssätt att minska fördröjning av diagnos och behandling
Forskningsämne: Klinisk medicin, Vårdvetenskap
Tid 6 oktober 2010 till 31 maj 2013
Typ av projekt Forskningsprojekt
Efterfrågestyrd kunskapsutveckling med forskningsgrund (EKF)
Tid 1 januari 2010 till 31 december 2012
Typ av projekt Forskningsprojekt
Vitamin-D-brist hos Invandrare i Norra Sverige (VIDI) – Förekomst och behandling
Tid 1 september 2009 till 31 december 2013
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tät.nu - utredning och behandling via internet av urininkontinens hos kvinnor
Tid 1 januari 2009 till 31 december 2013
Typ av projekt Forskningsprojekt
Bedömning av exponering för hand-armvibrationer
Tid 1 januari 2008 till 30 september 2012
Typ av projekt Forskningsprojekt
Klimatförändring och folkhälsa
Tid 16 april 2007 till 31 december 2009
Typ av projekt Forskningsprojekt
Arbete - förtidspension – hälsa
Tid 1 januari 2006 till 31 december 2014
Typ av projekt Forskningsprojekt
Exponering för isocyanater på huden
Tid 1 januari 2006 till 31 december 2007
Typ av projekt Forskningsprojekt
MONICA-projektet
Tid 1 januari 1985
Typ av projekt Forskningsprojekt