"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Nyheter

Lungcancer minskar inte i takt med minskad rökning
Publicerad: 2024-04-02

Trots minskad rökning, sjunker inte lungcancer lika mycket. Bland kvinnor har det ökat, visar studie.

Tidig utveckling av allergi-antikroppar ökar risken för sjukdom
Publicerad: 2024-03-21

En avhandling vid Umeå universitet visar att det ökar risken för astma eller inflammation i skolåldern.

Studie ska utvärdera TBE-vaccination
Publicerad: 2024-03-15

Studien ska utvärdera kunskap, medvetenhet och praxis kring TBE-vaccination.

Sjukstugor i glesbygd fördelaktiga för många äldre patienter
Publicerad: 2024-02-27

Avhandling: sjukstugor möjliggör bättre anpassad slutenvård för äldre, samtidigt som det avlastar sjukhus.

Ett nytt kapitel för folkhälsoforskning i Norrbotten
Publicerad: 2024-01-31

Ett nätverk av forskare i Norrbotten, FAMN, har under det senaste året blivit en ny och viktig plattform.

Hundägare inte friskare än andra vid typ 2-diabetes
Publicerad: 2024-01-30

Hundägare har inte bättre värden än andra vid typ 2-diabetes, snarare sämre. Det visar ny stor studie.

Forskarskolan belyser centrala arbetsmiljöfrågor i Arktis
Publicerad: 2024-01-23

Arktiska forskarskolan med fokus på hållbar utveckling diskuterar forskning om arbetsmiljö och hälsa.

EU ger 9,4 miljoner euro till Umeå universitets forskning
Publicerad: 2024-01-16

Tretton forskningsprojekt om allt från alger till digitala meriter kan se fram emot finansiering från EU.

Sjukfrånvaron ökar med luftföroreningar visar unik studie
Publicerad: 2024-01-16

En ny studie visar tydligt samband mellan sjukfrånvaro från jobbet och ökad förekomst av partiklar i luften.

Ökad risk att hjärtats rytm rubbas efter covid-19
Publicerad: 2023-12-13

Den som varit sjuk i covid-19 har större risk att drabbas av rubbad hjärtrytm, visar ny stor studie.

Medel mot svettning fungerar även efter att ha varit fryst
Publicerad: 2023-12-12

Överbliven botulinumtoxin kan frysas och användas senare vid behandling mot riklig svettning, visar studie.

Konferens i Bangalore, Indien
Publicerad: 2023-11-30

Viktoria Wahlström presenterade preliminära resultat från ett projekt om fysisk belastning i arbete.

ALF-medel till nordlig medicinsk forskning
Publicerad: 2023-11-30

29 projekt får dela på 38 miljoner kronor av ALF-medel under en treårsperiod.

Nya blodförtunnande möjligt alternativ för njursjuka
Publicerad: 2023-11-28

Nya blodförtunnande kan vara ett attraktivt alternativ till en traditionell substans, visas i en avhandling.

Bristande klimatåtgärder ger hälsokonsekvenser
Publicerad: 2023-11-15

Internationell rapport: Situationen kan förvärras, om vi inte omedelbart tar itu med klimatförändringarna.

Senast uppdaterad: 2022-03-03