Hoppa direkt till innehållet
printicon

Personal inom ämnesområdet allmänmedicin

Anställda medarbetare

Andree Wennstig, universitetsadjunkt, adjungerad
Anna Bengtsson, universitetsadjunkt, adjungerad
Anna Myleus, biträdande universitetslektor, ST-läkare

ST-läkare i allmänmedicin och forskar huvudsakligen om celiaki. Jag undervisar inom allmänmedicin och epidemiologi.

Anna Nyfelt, universitetsadjunkt, adjungerad
Eva Fhärm, universitetslektor/överläkare

Studierektor för ämnet Allmänmedicin på Läkarprogrammet. Ansvarar för forsk.utb.kurs Grundläggande forskningsmetodik för läkare i norra regionerna.

Ina Asklund, universitetsadjunkt, adjungerad, forskarstuderande

Jag är distriktsläkare i Krokom och doktorand i allmänmedicin. Jag forskar om behandling av urininkontinens och e-hälsa inom projektet Tät.nu. Undervisar i allmänmedicin.  

Knut Meidell, universitetsadjunkt, adjungerad
Lotta Harnevik, universitetsadjunkt, adjungerad
Mante Hedman, universitetsadjunkt, adjungerad
Maria Boström, administratör, institution

Arbetar med administration gällande Nationella forskarskolan i allmänmedicin. Övrig administration framförallt inom allmänmedicin.

Mikael Lilja, universitetslektor, adjungerad
Olov Rolandsson, professor/överläkare

Jag är enhetschef vid enheten för Allmänmedicin samt arbetar som distriktsläkare vid Holmsunds hälsocentral. Mitt forskningsområde är huvudsakligen diabetes.

Patrik Wennberg, universitetslektor/överläkare

Docent, allmänläkare. Forskning på fysisk aktivitet och stillasittande. Undervisar i allmänmedicin.

Towe Wadensten, doktorand

Jag är doktorand i Allmänmedicin och forskar på e-hälsa och behandling av urininkontinens inom projektet Tät.nu.