"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Utbildning inom allmänmedicin

Allmänmedicin i flera kurser på läkarprogrammet och bedriver undervisning på termin 5, 6, 8 och 11. Fokus ligger på patientcentrerat arbetssätt och kliniskt beslutsfattande genom teoretisk undervisning och verksamhetsintegrerat lärande (VIL). Vi har Kliniska undervisningsmottagningar och ansvarar för pilotprojektet Glesbygdsmedicinska spåret.

Kliniska undervisningsmottagningar och Glesbygdsmedicinska spåret

Allmänmedicin ansvarar för utveckling av kliniska undervisnings-mottagningar med målet att förbättra klinisk handledning och verksamhetsintegrerat lärande. Undervisningsmottagningar finns idag vid Backens hälsocentral, Anderstorps hälsocentral samt Storumans sjukstuga. 

Glesbygdsmedicinska spåret är ett pilotprojekt som syftar till att flytta delar av klinisk färdighetsträning från sjukhus till sjukstuga inom ämnena klinisk propedeutik, medicin, kirurgi, psykiatri, gynekologi och pediatrik.

Läkarprogrammet testar ett glesbygdsspår

Umeå universitets läkarprogram har på prov infört ett glesbygdsmedicinskt spår.

Senast uppdaterad: 2022-03-03