Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Grundläggande forskningsmetodik för läkare i regionerna i norr, 30 hp

Har du funderat på att komplettera ditt kliniska arbete med forskning? Ansök och ta dig an möjligheten. Nästa antagning sker vårterminen 2022

Under tiden januari 2021 ‒ juni 2022 ger vi inom Ämnesområdet Allmänmedicin återigen en kurs med syfte att ge sådana grundläggande kunskaper och färdigheter i forskningsmetodik att deltagarna skall kunna genomföra forsknings- och utvecklingsarbeten (FoU-arbeten) på sina arbetsplatser. Kursen motsvarar 30 hp i det teoretiska blocket, inklusive de obligatoriska kurserna i forskarutbildningen vid medicinska fakulteten, och är godkänd av Forskarutbildningsutskottet (nuvarande Rådet för Utbildning på Forskarnivå), medicinska fakulteten, Umeå universitet.

Tid

Kursen startar i januari 2021 och pågår motsvarande två heldagar var fjärde vecka under terminstid. Parallellt med teoridelen arbetar deltagarna med egna projekt. Kursen avslutas i juni 2022.

Deltagare

Kursen (25 platser) vänder sig till specialistläkare och ST-läkare inom primärvård och sjukhusvård i Region Norrbotten, Region Västerbotten, Region Västernorrland samt Region Jämtland Härjedalen såsom en forskningsförberedande kurs. Kursen är öppen för läkare, såväl med som utan forskningserfarenhet.

Kursinnehåll

Ingående ämnen är vetenskapsteori, forskningsetik, genusvetenskap, epidemiologi, statistik med dataövningar, kvalitativ metodik, grundkurs i Good Clinical Practice (GCP 4,5hp), Evidence based medicine, metaanalys, informationssökning och referenshantering, intervju- och enkätstudier, biobanksforskning, hur man skriver projektplan, ansökan om forskningsmedel samt vetenskaplig artikel. Vetenskapligt skrivande inkl. projektplan ingår i form av studerandeaktivt arbete. Kritisk granskning och presentation inkl. opposition/försvar tränas i grupp under handledning samt i seminarieform utgående från kursdeltagarens eget forskningsprojekt. Sina egna forskningsprojektet arbetar kursdeltagarna med under hela kursen, parallellt med teoridelarna. Till forskningsprojektet skall varje deltagare ha en disputerad handledare.

Kostnader

Kursen genomförs som uppdragsutbildning där kurskostnaden är totalt 36 000 kr, som betalas mot faktura från Umeå universitet. Arbetsgivaren förväntas bekosta kursen liksom eventuell kurslitteratur, eventuell etikansökan, reskostnader och internat vid slutseminarium. Deltagaren förväntas få disponera 10 procent av sin arbetstid under terminstid till kursen.

Kontakta oss

Administratör
Maria Sandström

Kursledning

Professor, kursledare
Olov Rolandsson

Biträdande lektor, kursansvarig från september 2019
Anna Myleus

Professor
Stefan Söderberg

Docent
Patrik Wennberg